ХВОРОБИ БДЖІЛ ТА ОСНОВИ БДЖІЛЬНИЦТВА

Навчальний посібник розроблений завідуючим кафедрою мікробіології, вірусології та епізоотології Житомирського національного агроекологічного університету, доктором ветеринарних наук, професором О. Є. Галатюком

Розглянутий і схвалений Вченою радою факультету ветеринарної медицини (протокол №11 від 10.01.2010 р.)
Рецензенти: Ю. ІО. Довгій - доктор ветеринарних наук, професор; В. Д. Броварський - доктор сільськогосподарських наук, професор

Г15 Хвороби бджіл та основи бджільництва: навчальний посіб¬ник для студентів факультетів ветеринарної медицини, техноло¬гії виробництва та переробки тваринницької продукції, ветери-нарних лікарів, пасічників.

ОСНОВИ БДЖІЛЬНИЦТВА
Історія розвитку бджільництва
Стан бджільництва в зарубіжних країнах
Бджільництво - важлива галузь
народного господарства
Мед
Монофлорні види меду
Поліфлорні види меду
Складові меду та його властивості
Оцінка якості меду
Лікувальні властивості меду
Віск
Лікувальні та косметичні властивості воску
Прополіс
Застосування прополісу у медицині
Бджолина отрута
Лікування бджолиною отрутою
Квітковий пилок
Лікувальні властивості пилку
Маточне молочко
Трутневий гомогенат
Запилення ентомофільних рослин
Біологія бджолиної сім'ї
Систематика, походження та еволюція бджіл
Бджолина сім'я
Анатомія та фізіологія бджоли
Розвиток бджіл
Природне роїння
Породи бджіл та їх районування
Системи утримання бджіл
Раціональні методи підвищення
продуктивності пасік
Розведення бджіл
Промислові технології отримання продуктів бджільництва
Промислова технологія виробництва меду
Віск і його переробка
Промислові технології виробництва маток і пакетних бджіл
Виробництво квіткового пилку
Виробництво прополісу
Виробництво бджолиної отрути
Виробництво маточного молочка
Селекційно-племенна робота у бджільництві
ОСНОВИ ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ БДЖІЛ
Утримання сильних сімей - основа профілактики заразних хвороб бджіл
Епізоотологічні особливості хвороб бджіл
Правила відбору та пересилки матеріалу для діагностики заразних хвороб бджіл
Діагностика хвороб розплоду
Загальна діагностика хвороб бджіл
Порядок проведення досліджень патматеріалу
Виділення чистої культури збудника
Отримання чистої культури
Бактеріологічні дослідження
Мікологічні дослідження
Вивчення культурально-морфологічних властивостей чистої культури вилучених збудників
Серологічна типізація виділених культур збудників гнильців
Ідентифікація культур збудників
гнильців за біохімічними властивостями
Бактеріальні хвороби бджіл
Американський гнилець
Європейський гнилець
ГІарагнилець
Септицемія
Гафніоз
Сальмонельоз
Колібактеріоз
Спіроплазмоз
Аскосфероз
Аспергильоз, чи кам'яний розплід
Меланоз
Вірусні хвороби бджіл
Мішечкуватий розплід
Хронічнцй вірусний параліч238
Гострий параліч бджіл
Філаментовіроз
Хвороба деформації крила (єгиптовіроз)
Хвороби, зумовлені найпростішими
Нозематоз
Дисимінований нозематоз
Амебіаз
Акарози
Акарапідоз
Варооз
Тропілелапсоз
Ентомози
Браульоз
Мелеоз
Сенотаїноз
Фізоцефальоз (зодіаноз)
Незаразні хвороби бджіл
Хвороби, зумовлені порушенням умов годівлі бджіл
Хвороби, зумовлені недотриманням технології утримання бджіл
Хвороби, зумовлені порушенням технології розведення
Документи обліку на пасіці
Паспортизація
Журнал пасічного обліку
Щоденник контрольного вулика
Акт весняної ревізії пасіки
Осіння ревізія на пасіці
Акт на проведення ветеринарної обробки
Супровідна
Ветеринарне свідоцтво
Визначення економічних збитків внаслідок отруєння бджіл отрутохімікатами
Визначення збитків та економічної ефективності заходів при хворобах бджіл
Визначення загальних економічних збитків при хворобах бджіл (до проведення ветеринарних заходів)
Визначення фактичних збитків при захворюванні бджолиних сімей після проведення ветеринарних аходів
Визначення витрат на ветеринарні заходи (ветобробки) при хворобах бджолиних сімей
Визначення коефіцієнтів
при хворобах бджіл
Визначення запобіжних економічних збитків
Шкідники та вороги бджіл
Кліщі
Павуки
Багатоніжки
Бабки
Богомоли
Щипавки
Шинковий шкіроїд
ГІестряки
Бронзовики
Перетинчастокрилі
Ктирі
Джмелі
Складчатокрилі оси
Риючі оси
Мурахи
Велика воскова міль
Мала воскова міль
Платяна міль
Метелик "Мертва голова"
Жаби звичайні
Жаби прісноводні
Яструбині
Золотиста щурка
Зелена щурка
Горобині
їжаки
Землерийки
Мишоподібні
Рослини
Опосередковані шкідники
ЗАГАЛЬНА ПРОФІЛАКТИКА ХВОРОБ БДЖІЛСтатистика | Контакты