НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРИТОРІЙ, ПРИДАТНИХ ДЛЯ СТВОРЕННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ СИРОВИННИХ ЗОН

За редакцією академіка НВВН О.І. Фурдичка

Терміни та визначення понять. Загальні вимоги до спеціальних сировинних зон. Порядок надання статусу спеціальної сировинної зони та контроль за її використанням. Порядок підготовки агроекологічного обґрунтування. Науково-методичні засади оцінювання придатності земель сільськогосподарського призначення вимогам спеціальних сировинних зон. Здійснення екологічного аудиту сільськогосподарських підприємств для підтвердження статусу спеціальної сировинної зони.
Статистика | Контакты