Eurowine

naas.gov.ua: Про ефективність виконання програм наукових досліджень науковими установами НААН України за 9 місяців 2018 року

Ґрунтові ресурси: прогноз розвитку, збалансоване використання та управління
Новітні системи землеробства і землекористування
Органічне виробництво сільськогосподарської продукції
Наукові основи розроблення новітніх енергоощадних екологічно безпечних технологічних процесів і технічних засобів для виробництва сільськогосподарської продукції та енергоносіїв
СТАЛЕ ВИКОРИСТАННЯ ВОДНИХ РЕСУРСІВ І МЕЛІОРОВАНИХ ЗЕМЕЛЬ
Агроекологія
Сільськогосподарська мікробіологія
Сталий розвиток Карпатського регіону
Наукові основи новітніх методів селекції, біотехнології, розсадництва та інноваційних енергоощадних технологій виробництва, переробляння і використання хмелю
Наукові основи біотехнологічних систем виробництва і застосування засобів біологізації землеробства
Науково-методологічні засади збереження біотичного різноманіття екосистем Біосферного заповідника «Асканія-Нова» на 2016–2020 рр. («Заповідна справа»)
Селекція зернових і зернобобових культур
Технології вирощування зернових культур. Селекція кукурудзи і сорго
Олійні культури
Біоенергетичні ресурси: селекція, насінництво і розсадництво та технологія вирощування біоенергетичних культур як сировини для виробництва рідких, твердих і газоподібних видів палива
Науково-методичне та аналітичне забезпечення інноваційної моделі розвитку галузі картоплярства
Овочівництво і баштанництво
ПЛОДОВЕ ТА ДЕКОРАТИВНЕ САДІВНИЦТВО
Науково-методологічні основи селекції та ресурсозберігаючих технологій виробництва льону-довгунця і промислових конопель
Виноградарство і виноробство
Корми та кормовий білок
Біотехнологія і генетика в рослинництві
Генофонд рослин
Круп’яні культури
Селекційне і технологічне забезпечення виробництва сировини ефіроолійних, лікарських і ароматичних культур
Цукрові буряки: створення конкурентоспроможних гібридів цукрових буряків і розробляння технологічних заходів з реалізації їх біологічного потенціалу
Створення і використання нано- і біотехнологічних матеріалів та засобів у тваринництві
Розроблення інноваційних технологій виробництва, систем годівлі та методів селекції великої рогатої худоби і забезпечення якості продукції скотарства
Інноваційні технології племінного, промислового та органічного виробництва продукції свинарства
Система забезпечення ефективності промислового та присадибного птахівництва на основі генетико-селекційних, ветеринарних та технологічних рішень
Селекційно-технологічна система трансформування виробничих напрямів вівчарства України
Система комплексного наукового забезпечення рибного господарства на внутрішніх водоймах України
Наукове забезпечення розвитку галузі бджільництва на основі селекційно-технологічних досліджень
Фізіологія і біохімія живлення, високої резистентності та продуктивності тварин
Селекційно-технологічні рішення ефективного виробництва продукції кролівництва та хутрового звірівництва
Система роботи в популяціях і збереження біологічного різноманіття генетичних ресурсів сільськогосподарських тварин
Наукове забезпечення контролю епізоотичного благополуччя тваринництва та систем біологічної і продовольчої безпеки України
Наукове забезпечення контролю епізоотичного благополуччя тваринництва та систем біологічної і продовольчої безпеки України
Теоретико-методологічне забезпечення економічного розвитку аграрного сектору економіки та сільських територій
Еколого-економічні засади збалансованого аграрного виробництва та використання природних ресурсів агросфери
Біотрансформація сільськогосподарської сировини в продукти харчового і технічного призначення в процесі формування національної продовольчої системи
Наукові засади одержання та переробки олій, жирів і жировмісних продуктів функціонального призначення та з заданими властивостями гарантованої якості
НАУКОВІ ОСНОВИ ЕФЕКТИВНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОГО РОЗВИТКУ АГРАРНОЇ НАУКИ В КОНКУРЕНТНИХ УМОВАХ МІЖНАРОДНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ
Зрошуване землеробство
Премія НААН “За видатні досягнення в аграрній науці”
Премія Президії НААН “За кращу наукову доповідь молодого ученого НААН з фундаментальних і прикладних досліджень”

eurowine

eurowine

eurowine

eurowine

eurowine

eurowine

eurowine

eurowine

eurowine

eurowine

eurowine

eurowine

eurowine

eurowine

eurowine

eurowine

eurowine

eurowine

eurowine

eurowine

eurowine

eurowine

eurowine

eurowine

eurowine

eurowine

eurowine

eurowine

eurowine

eurowine

eurowine

eurowine

eurowine

eurowine

eurowine

eurowine

eurowine

eurowine

eurowine

eurowine

eurowine

eurowine

eurowine

eurowine

eurowine

eurowine

eurowine

eurowine

eurowine

eurowine

eurowine

eurowine

eurowine

eurowine

eurowine


EuroWine

21/04/2019 05:55Languages

Ужгородский коньячный завод Директор - Гисем Владимир Васильевич 88000, Украина, г. Ужгород ул. Тимирязева, 19, тел.: (0312) 63-86-21, 64-20–93 e-mail: ukz@tysa.ua

ВИНОГРАДАРСТВО И ВИНОДЕЛИЕ Аналитические исследования, Экспертизы, Консультации Александр Сидоренко +38(050) 318-16-90