Eurowine

naas.gov.ua: АГРО-ЕКОЛОГІЧНА ІНЖЕНЕРІЯ в біоконтролі ризосфери рослин та формуванні здоров’я ґрунту

Гадзапо Я.М., Патика М.В., Заришняк А.С.
Рецензенти:
М. М. Кирик - доктор біологічних наук, академік НААН;
О. Г. Тараріко - доктор сільськогосподарських наук, академік НААН

У науково-методичних рекомендаціях проаналізовано основні сучасні досягнення в галузі дослідження рослинно-мікробних взаємодій ризосфери, їх вагомість для формування здорового врожаю. Показано, як знання механізмів і використання екологічних функцій кореневих систем допомагає регулювати середовище грунту та управляти фітопатогенними організмами в системах землеробства. Підкреслено можливість інноваційного застосування розробок систем контролю за шкідниками і фіто патогенам и в умовах сільськогосподарського виробництва. Складні багатоступеневі взаємодії між усіма ґрунтовими складовими - це нерозкритий потенціал для збільшення врожайності сільськогосподарських культур і можливість зниження антропогенного впливу на навколишнє природне середовище.

Розраховано і будуть корисні науковій спільноті та широкому колу вчених-дослідників, фахівців, викладачів, аспірантів біологічного й аграрного спрямування, студентів.

РИЗОСФЕРНІ ВЗАЄМОДІЇ І ЗДОРОВ’Я РОСЛИН
Ґрунтовий мікробіом і шкідники кореневої системи
Сигнальні молекули в кореневій системі ризосфери
Контроль за ґрунтовими патогенами у ризосфері
Природні аборигенні мікробні асоціації, що контролюють ріст і розвиток патогенних мікроорганізмів
УМОВИ, ЩО СПРИЧИНЯЮТЬ БІОЛОГІЧНЕ РОЗБАЛАНСУВАННЯ АГРОЕКОСИСТЕМ
Нові підходи до оцінки екологічних процесів, які відбуваються у ризосфері
Управління захистом рослин і біоконтроль ризосфери
Біозахист ризосфери й агенти біоконтролю за інокуляції
Формування біологічної складової агроекосистем
ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ОСНОВИ РИЗОСФЕРНИХ ВЗАЄМОДІЙ І СТРАТЕГІЙ КОНТРОЛЮ ЗА ФІТОПАТОГЕННИМИ ОРГАНІЗМАМИ
Особливості селекції рослин з урахуванням біологічної складової рослинно-мікробних систем
Особливості ґрунтового середовища
Рослинно-мікробні взаємодії, умови формування взаємодій..
Склад мікробних інокулянтів
Особливості сівозмін
Особливості диференційованих систем землеробства

eurowine

eurowine

eurowine

eurowine

eurowine

eurowine

eurowine

eurowine

eurowine

eurowine

eurowine

eurowine

eurowine

eurowine

eurowine

eurowine

eurowine

eurowine

eurowine

eurowine

eurowine

eurowine

eurowine

eurowine

eurowine

eurowine

eurowine

eurowine

eurowine

eurowine

eurowine

eurowine

eurowine

eurowine

eurowine

eurowine

eurowine

eurowine

eurowine

eurowine

eurowine

eurowine

eurowine

eurowine


EuroWine

09/03/2018 15:59Languages

Ужгородский коньячный завод Директор - Гисем Владимир Васильевич 88000, Украина, г. Ужгород ул. Тимирязева, 19, тел.: (0312) 63-86-21, 64-20–93 e-mail: ukz@tysa.ua

ВИНОГРАДАРСТВО И ВИНОДЕЛИЕ Аналитические исследования, Экспертизы, Консультации Александр Сидоренко +38(050) 318-16-90