Eurowine

РЕКОМЕНДАЦІЇ по застосуванню кращих попередників з елементами органічного землеробства в ланці коротко ротаційної сівозміни з лікарськими культурами

Рекомендації висвітлюють питання оптимізації плодозміни з лікарськими рослинами шляхом підбору культур попередників рентабельних для вирощування в дрібно товарних фермерських господарствах високоякісної лікарської сировини.

Дослідження виконувалися в рамках НТП 07. Наукові основи розвитку органічного виробництва сільськогосподарської продукції та механізми його функціонування в Україні. („Органічне виробництво сільськогосподарської продукції”)

Розробники: зав. відділом технології вирощування лікарських рослин
О.Г. Губаньов, с.н.с. Бойко В.С.

Рецензенти:
Л.Т.Міщенко завідувач лабораторії екології вірусів Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор біологічних наук;
Л.А.Глущенко, заступник директора з наукової роботи Дослідної станції лікарських рослин НААН, кандидат біологічних наук.

Рекомендації розглянуті і рекомендовані до друку методичною комісією ДСЛР СГПС (протокол №4 від 26 жовтня 2013р.) та Вченою радою ДСЛР протокол №6 від 13.11.2013 року

eurowine

eurowine

eurowine

eurowine

eurowine

eurowine

eurowine

eurowine

eurowine

eurowine

eurowine

eurowine

eurowine


EuroWine

01/10/2017 11:22Languages

Ужгородский коньячный завод Директор - Гисем Владимир Васильевич 88000, Украина, г. Ужгород ул. Тимирязева, 19, тел.: (0312) 63-86-21, 64-20–93 e-mail: ukz@tysa.ua

ВИНОГРАДАРСТВО И ВИНОДЕЛИЕ Аналитические исследования, Экспертизы, Консультации Александр Сидоренко +38(050) 318-16-90