Eurowine

Національний науковий центр «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини»

Официальный сайт: iekvm.kharkov.ua/

Ключевые слова: iekvm.kharkov.ua/ http://iekvm.kharkov.ua/ http://www.iekvm.kharkov.ua/ iekvm

Національний науковий центр «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини» є головною науковою установою ветеринарного профілю Національної академії аграрних наук України, який формує та координує виконання низки державних програм щодо наукового супроводу ветеринарної галузі науково-дослідними установами та ветеринарними факультетами навчальних закладів України. Наукова діяльність, фундаментальні дослідження вчених інституту, впровадження у виробництво інновацій, результатів науково-дослідної роботи у формі практичних пропозицій, рекомендацій, інструктивних матеріалів та препаратів спрямовані на успішну боротьбу із захворюваннями сільськогосподарських і домашніх тварин та отримання біологічно й екологічно безпечної та якісної продукції тваринництва.

З метою інтенсивного розвитку аграрної науки України, міжнародного співробітництва та прискорення інтеграції нашої держави у світові та європейські структури, ННЦ «ІЕКВМ» тісно співпрацює з Державною ветеринарною та фітосанітарною службою України, центральними органами влади.

ННЦ «ІЕКВМ» з 2003 р. є головним координатором виконання Програм спільних наукових досліджень в області ветеринарної медицини Співдружності Незалежних Держав, затверджених Координаційною радою з наукового співробітництва при Міжурядовій раді зі співробітництва в галузі ветеринарії країн СНД.

Засновано інститут у 1923 р. на базі Центральної бактеріологічної станції як «Український інститут наукової та практичної ветеринарії» (1923 - 1934 рр.).

Враховуючи різнопланові напрями роботи закладу та його провідну роль у розвитку ветеринарної науки нашої держави, Указом Президента України за №186/2006 від 3 березня 2006 р. інституту надано статус Національного наукового центру.

До структури інституту входять 9 відділів, 16 лабораторій, у тому числі – референс-лабораторія з пташиного грипу, науково-бібліотечний центр, 3 науково-дослідні станції (Дніпропетровська, Кримська та Одеська).

Свого часу до складу інституту входили Рівненська та Київська дослідні станції, які були реорганізовані в Інститут епізоотології НААН України та Інститут ветеринарної медицини НААН України, а також Дніпропетровська дослідна станція, яка реформована у відділ регіонального інституту АПВ Дніпропетровської області.

Усі зазначені установи зберігають добрі наукові та творчі взаємовідносини співпрацюючи при виконанні цілої низки завдань за державним замовленням.

На базі інституту за спільними наказами Президента НААН України та Голови Державного комітету ветеринарної медицини України створено й функціонує 5 науково-виробничих центрів: з вивчення інфекційних хвороб великої рогатої худоби, з ветеринарного забезпечення птахівництва, токсикологічного моніторингу та сертифікації якості кормів та продукції тваринництва, з вивчення паразитарних хвороб тварин, з профілактики і боротьби з туберкульозом тварин та Південно-східний центр з вивчення пріонних інфекцій (згідно постанови Кабінету міністрів України).

З моменту заснування і дотепер вчені закладу приділяють велику увагу вивченню і розробці заходів лікування, боротьби та профілактики інфекційних хвороб сільськогосподарських тварин (лейкоз, хвороба Ауєскі, туберкульоз, бруцельоз тощо), птиці (високопатогенний грип, ньюкаслська хвороба, хвороба Марека і Гамборо, сальмонельоз, мікоплазма-інфекції та інші), бджіл (варооз, ноземоз тощо), риб (аеромоноз, псевдомоноз та інші), дрібних домашніх тварин (чума м’ясоїдних, нематодози тощо), паразитарних захворювань, токсикозів, порушень імунної системи та обміну речовин, а також контролю якості та безпечності продуктів тваринного походження. Важлива роль на сучасному етапі розвитку інституту належить вивченню екогеографії та розробці засобів і заходів контролю емерджентних, у тому числі транскордонних інфекцій тварин (блютанг, африканська та класична чума свиней тощо).

Невтомна праця декількох поколінь вчених за майже 90-річну історію інституту, дозволила виконати величезний обсяг наукових робіт, впровадити у практику нові лікувально-профілактичні та діагностичні засоби, розробити ефективні способи боротьби із захворюваннями сільськогосподарських та свійських тварин.

В інституті склалися та активно розвиваються авторитетні наукові школи: з вивчення інфекційних хвороб птиці, великої рогатої худоби, свиней, бджіл, дрібних домашніх тварин, паразитології, фармакології, токсикології та імунології.

Основними напрямками діяльності ННЦ «ІЕКВМ» є:

проведення фундаментальних досліджень щодо вивчення варіабельності вірулентності збудників інфекційних хвороб, їх генетичної мінливості, екології та філогеографіі, імунобіологічних властивостей, особливостей тривалої персистенції на імунному фоні та латентних форм перебігу хвороб;
здійснення епізоотологічного моніторингу основних інфекційних та інвазійних хвороб сільськогосподарських тварин, у тому числі антропозоонозів, прогнозування епізоотичної ситуації та дослідження молекулярних механізмів епізоотичного процесу;
вивчення конкурентності збудників інфекційних хвороб та їх синергідної активності в біологічних системах, що використовуються при створенні нових біопрепаратів;
дослідження механізму формування імунітету та динаміки змін імунокомпетентних органів у тварин різного віку під впливом імуностимулюючих та імуносупресивних факторів, теоретичне обґрунтування схеми корекції імунодефіцитних станів;
розробка та впровадження вітчизняних засобів діагностики, профілактики та лікування інфекційних хвороб тварин на основі новітніх біотехнологій;
удосконалення ветеринарно-санітарних заходів щодо запобігання та ліквідації інфекційних хвороб спільних для людей і тварин: туберкульозу, бруцельозу, високопатогенного грипу птиці, ньюкаслської хвороби та інших;
проведення токсикологічного моніторингу, розробка методичних підходів щодо забезпечення біологічної безпеки в суспільстві, якості кормів та продукції тваринного походження.

В останні роки в інституті активно розвивається новий напрямок молекулярно-генетичних методів досліджень - індикація ДНК (РНК) збудників інфекцій тварин на основі полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР), розробляються способи детекції збудників у клітинному матеріалі та методи диференціювання видів мікроорганізмів за секвенуванням геному. Дедалі ширше застосовуються молекулярно-епізоотологічні дослідження. На вимогу сьогодення у ННЦ «ІЕКВМ» започатковані новітні напрямки досліджень в області імунології з залученням цитохімічних та імуногістохімічних методів і протоколів. Розробляються біотехнології ветеринарних імунобіологічних препаратів з використанням наноматеріалів і технологій рекомбінантних ДНК.

ННЦ «ІЕКВМ» на сучасному рівні виконує повний спектр діагностичних досліджень (свідоцтво про атестацію №05-039/2010) та пропонує виробництву комплексні системи ветеринарно-санітарних заходів, науковий супровід та дорадчі послуги щодо діагностики, лікування та профілактики інфекційних, паразитарних та інвазійних захворювань сільськогосподарських та дрібних домашніх тварин, птиці, бджіл, риб та шовкопряду.

Одним із пріоритетних напрямів роботи установи є впровадження стандартів GLP та GMP, міжнародної системи якості у відповідні сфери його діяльності.

Прикладні дослідження ННЦ «ІЕКВМ» у нових умовах розвитку аграрного сектору економіки спрямовані на розробку та провайдинг нових високоефективних ветеринарних препаратів у виробництво, що в значній мірі сприяє підтриманню стабільної епізоотичної ситуації в Україні.

Найбільш важливими конкурентноспрможними інноваційними науковими розробками інституту є: туберкулін очищений (ППД) для ссавців та птиці, набір компонентів рідких стабілізованих для серодіагностики лейкозу ВРХ в РІД, вакцина рідка культуральна інактивована проти хвороби Ауєскі, вакцина інактивована емульсована проти високопатогенного грипу птиці «АвіФлуВак ІЕКВМ», вакцина бівалентна культуральна проти хвороби Марека, ПЛР-тест-системи для виявлення РНК та ДНК вірусів грипу, ньюкаслської хвороби, діареї ВРХ, лейкозу ВРХ, цирковірусів свиней, ІРТ ВРХ, хвороби Ауєскі та ДНК хламідій і мікобактерій, вакцини проти хвороби Гамброро та ньюкаслської хвороби, антиген для діагностики вірусної діареї ВРХ в РНГА тощо.

В інституті створено музей, що налічує біля 700 штамів мікроорганізмів та кріобанк унікальної колекції перещеплюваних клітин, які активно використовуються при проведенні наукових досліджень та виробництві біопрепаратів.

Постановою Кабінету Міністрів України за № 1241 від 22 вересня 2004 р. колекції клітинних культур для ветеринарної медицини та біотехнології надано статус Національного надбання.

Крім того, в ННЦ «ІЕКВМ» створено ще дві колекції, яким надано статус Національного надбання: колекція генетичних ресурсів шовковичного шовкопряда (Постанова Кабінету Міністрів України від 22.10.2008 р. № 1345-р) та колекція генофонду шовковиці (Постанова Кабінету Міністрів України від 03.09.2009 р. № 1038-р).

З 2005 р. ННЦ «ІЕКВМ» приймає активну участь у реалізації Програми Державної стандартизації України. На сьогодні розроблено понад 180 СОУ та ДСТУ, у тому числі 29 ДСТУ-ISO.

Уперше в Україні в ННЦ «ІЕКВМ» створено та впроваджено електронний тематичний рубрикатор, проводиться розробка електронної бібліотеки з ветеринарної медицини.

Інформаційне забезпечення наукових досліджень в ННЦ «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини» здійснюється шляхом використання світових наукових інформаційних ресурсів через мережу Internet, інформаційно-пошукову систему LiberMedia, бази даних ЦНСГБ РАСГН, MEDLINE, PNAS, Agris, CABI, Міжнародного епізоотичного бюро тощо, а також створення власних інформаційних ресурсів - електронних баз даних та бібліотечного фонду (обсяг близько 150 000 примірників наукових видань).

В інституті велика увага приділяється вивченню методичних підходів та інструментарію маркетингових досліджень щодо впровадження інноваційних розробок установи, проведенню патентно-кон’юктурних досліджень, патентно-ліцензійній діяльності, презентації об’єктів інтелектуальної власності широкому загалу науковців і практиків ветеринарної медицини на міжнародних, державних, регіональних виставках, симпозіумах та конференціях.

Доброю традицією стало в ННЦ «ІЕКВМ» проведення науково-практичних конференцій з міжнародною участю щодо актуальних питань ветеринарної медицини.

Результати наукових досліджень постійно висвітлюються у монографіях, посібниках, наукових статтях, методичних рекомендаціях, настановах та інструкціях.

Регулярно видається міжвідомчий тематичний науковий збірник «Ветеринарна медицина», включений до переліку фахових видань ВАК України.

Важливою складовою збільшення наукового потенціалу інституту є підготовка наукових кадрів через аспірантуру та докторантуру. В ННЦ « ІЕКВМ» створена та успішно працює Спеціалізована вчена рада з захисту докторських та кандидатських дисертацій за спеціальностями: епізоотологія та інфекційні хвороби, ветеринарна мікробіологія і вірусологія, ветеринарна фармакологія і токсикологія, паразитологія та гельмінтологія.

Велика увага приділяється розвитку міжнародного науково-технічного співробітництва Інституту з науково-дослідними установами ветеринарної медицини Польщі, Сербії, Німеччини, Китаю, Швейцарії, Великобританії, Італії, Іспанії, Канади, Швеції, Франції, Данії, США, Росії та інших країн СНД, яке відбувається на основі двосторонніх угод, що передбачають стажування, участь у конгресах та конференціях, обмін науково-технічною інформацією.

З метою вдосконалення інноваційної діяльності ННЦ «ІЕКВМ», просування конкурентоспроможних розробок на наукоємний ринок ближнього та дальнього зарубіжжя, а також з метою залучення інвестицій науковцями розробляються проекти для участі у конкурсі міжнародних грантів, що проводить Український науково-технологічний центр. Три інноваційні проекти вже отримали фінансування через УНТЦ, а сім - знаходяться на розгляді.

Тісні зв’язки та плідні стосунки склалися з вищими навчальними закладами країни. Створено чотири спільні кафедри з Харківською державною зооветеринарною академією, по одній – з Одеським державним аграрним університетом та Харківським національним технічним університетом сільського господарства ім. П.Василенка.

Науковці ННЦ «ІЕКВМ» беруть активну участь в учбовому процесі: читають лекції та проводять практичні заняття. У наукових підрозділах інституту студенти проходять переддипломну та дипломну практику, під час якої опановують методи наукових досліджень та здобувають практичні навички.

Співробітники інституту неодноразово були відмічені Почесними грамотами та відзнаками НААН України, Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України та Харківської облдержадміністрації за вагомий внесок у розвиток ветеринарної науки і галузі.

Колектив інституту від дня заснування і дотепер, працює з максимальною віддачею, примножуючи кращі традиції наукових шкіл, не зупиняється на досягнутому, завжди іде в ногу з вимогами часу. Головна мета фахівців ННЦ «ІЕКВМ» – збільшити свій внесок у науку та практику ветеринарної медицини, сприяти підтриманню ветеринарного благополуччя тваринницької галузі та розвитку економіки України.


EuroWine

28/03/2015 21:47Languages

Ужгородский коньячный завод Директор - Гисем Владимир Васильевич 88000, Украина, г. Ужгород ул. Тимирязева, 19, тел.: (0312) 63-86-21, 64-20–93 e-mail: ukz@tysa.ua

ВИНОГРАДАРСТВО И ВИНОДЕЛИЕ Аналитические исследования, Экспертизы, Консультации Александр Сидоренко +38(050) 318-16-90