Eurowine

Інститут філософії імені Г.С.Сковороди НАН України

Официальный сайт: filosof.com.ua

Ключевые слова: filosof.com.ua http://filosof.com.ua http://www.filosof.com.ua filosof

Інститут філософії імені Г.С.Сковороди НАН України засновано 1946 року. За час, що минув відтоді, він став провідною установою з розвитку філософської науки в Україні. Його співробітники здійснюють розгорнуті дослідження з проблем філософської антропології; логіки, методології та філософії науки; соціальної філософії; філософії культури, етики і естетики; історії української та зарубіжної філософії; філософських проблем релігієзнавства.

За роки свого існування Інститут видав значну кількість фундаментальних праць з усіх проблем філософської науки, чимало з яких удостоєні державних та академічних премій.

Інститут посідає гідне місце в науково-культурному житті України. Тут працює104 науковці. Серед них - один академік і один член-кореспондент НАН України, 29 докторів наук і 69 кандидатів наук, а також 3 члени Української академії політичних наук та 3 дійсні члени Нью-Йоркської Академії Наук, 7 заслужені діячі науки і техніки України.

Сьогодні інститут є одним із провідних центрів України з підготовки кадрів через аспірантуру і докторантуру. Нині в ньому навчається понад 24 аспіранти і 8 докторантів. На базі інституту працюють спеціалізовані вчені ради з усіх основних філософських спеціальностей, визначених ВАКом України.

Провідні науковці Інституту пов'язують свої академічні дослідження з педагогічною, суспільною і громадсько-політичною діяльністю, активно виступають на радіо, телебаченні, публікуються в суспільно-політичних і культурно-просвітницьких часописах та газетах.

При інституті видаються науково-теоретичні часописи "Філософська думка", "Практична філософія", "Філософські обрії", "Релігійна панорама", щорічник "Релігійна свобода", збірник наукових праць "Мультиверсум. Філософський альманах", щорічники "Philisophia Prima: метафізичні питання", "Філософсько-антропологічні читання" тощо.

Інститут організовує симпозіуми, наукові конференції, "круглі столи" тощо. Наші вчені беруть постійно участь у міжнародних філософських конгресах з логіки, філософії та методології науки, інших наукових зібраннях, читають лекції більш ніж у 25 навчальних закладах столиці, готують аналітичні матеріали та експертні оцінки на замовлення адміністрації Президента України, Верховної Ради України, міністерств та інших державних органів.

Першочерговим завданням для науковців інституту є сприяння входженню української філософської думки в європейське і світове філософське життя. Цій меті слугують такі форми міжнародних зв'язків, як стажування за кордоном, виїзд за кордон для читання лекцій, участь в наукових симпозіумах тощо. Значна кількість закордонних дослідників виступає перед співробітниками інституту. Окремі наукові праці опубліковано видавництвами зарубіжних країн.

Інститут прагне розширювати плідні наукові зв'язки, здійснювати обмін фахівцями і теоретичним досвідом, започатковувати спільні дослідницькі проекти та спільні видання з науковими та навчальними закладами в Україні та поза її межами.

НАУКОВІ ВІДДІЛИ ІНСТИТУТУ:
Відділ логіки та методології науки
Відділ філософської антропології
Відділ філософських проблем природознавства та екології
Відділ соціальної філософії
Відділ філософії культури, етики та естетики
Відділ історії філософії України
Відділ історії зарубіжної філософії
Відділення релігієзнавства
Відділ філософських проблем етносу та нації

ВЧЕНА РАДА
ВИДАТНІ ВЧЕНІ ІНСТИТУТУ

Унікальною за будь-якими параметрами є бібліотека Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України.
Бібліотеку було засновано 1946 року. Нині її фонд становить понад 70 тис.бібл.од.: книг - понад 50 тис., серед них іноземних - близько 5,5 тис.; часописів та видань, що продовжуються, - понад 20 тис. (близько 200 назв), в тому числі іноземних - понад 10 тис. (близько 100 назв); спец.видів літератури (дисертації, автореферати тощо) - 4,5 тис., серед них іноземних - близько 400.

У фонді представлена література з суспільних наук, філософії, соціології, психології, історії релігії, а також з окремих суміжних питань історії, економіки, держави і права, мовознавства, мистецтвознавства тощо.

До фонду бібліотеки увійшло зібрання книг професора логіки Б.О.Фохта (4 тис. бібл.од., з них 2 тис. - іноземними мовами). Більша частина зібрання - це твори філософів (Аристотель, Платон, Гегель, Кант, Фіхте тощо), а також література про них.
Зав.бібліотекою - Ольга Лукашук (тел. (044) 279-41-78).

Інститут пропонує зацікавленим організаціям, установам, окремим дослідникам спільні, на рівноправних засадах, дослідження філософських, релігієюнавчих проблем; координацію філософських досліджень і проведення конференцій, симпозіумів, "круглих столів", співпрацю у виданні філософських творів української і світової класики, фінансову співучасть у філософських розробках.
Здійснює експертне оцінювання документів, пов'язаних з філософською, релігійною та культурологічною тематикою.

Інститут прикріплює викладачів вузів, пошукачів для написання дисертацій, надає консультативну допомогу з філософських та релігієзнавчих питань.


EuroWine

14/01/2015 09:20Languages

Ужгородский коньячный завод Директор - Гисем Владимир Васильевич 88000, Украина, г. Ужгород ул. Тимирязева, 19, тел.: (0312) 63-86-21, 64-20–93 e-mail: ukz@tysa.ua

ВИНОГРАДАРСТВО И ВИНОДЕЛИЕ Аналитические исследования, Экспертизы, Консультации Александр Сидоренко +38(050) 318-16-90