Eurowine

Інститут рибного господарства НААНУ

Официальный сайт: ifr.com.ua

Ключевые слова: ifr.com.ua http://ifr.com.ua http://www.ifr.com.ua ifr

Інститут рибного господарства НААНУ є головною науковою установою, що визначає та розробляє перспективні напрями розвитку рибного господарства, координує та здійснює методичне керівництво науково-дослідними роботами з рибництва та рибальства на внутрішніх водоймах України.

Структура наукових підрозділів Інституту сформована відповідно до завдань, поставлених перед установою та з метою комплексного виконання науково-дослідних робіт. Основними напрямами наукової діяльності є:

● закріплення генетичного потенціалу існуючих порід та внутрішньопорідних типів українських коропів, збереження генофонду рідкісних і малопоширених масивів коропа, створення нових типів малолускатих коропів з поліпшеними продуктивними показниками;
● розроблення наукових основ селекційно-племінної роботи з рослиноїдними рибами далекосхідного комплексу (білим і строкатим товстолобиками, білим амуром);
Грициняк І.І. директор, доктор с.-г. наук, професор, академік НААН, Заслужений працівник сільського господарства України

Директор інституту Грициняк І.І.
директор, доктор с.-г. наук, професор, академік НААН,
Заслужений працівник сільського господарства України

● селекція високопродуктивних форм форелі для потреб ставового та індустріального рибництва;
● розроблення системи селекційно-племінної роботи з новими перспективними об’єктами риборозведення;
● оцінка генетичної структури племінних стад різноманітних об’єктів риборозведення з метою створення високого генетичного потенціалу в рибництві;
● розроблення методів ідентифікації генетичної структури популяцій рідкісних і зникаючих видів риб, формування їх генофондних колекційних стад та відпрацювання технологій відтворення і вирощування в умовах рибницьких господарств;
● біоіндикація екологічного стану водних екосистем на основі визначення генотоксичного впливу середовища на іхтіоценози внутрішніх водойм та вивчення механізмів формування цитогенетичних аномалій у різних видів риб;
● удосконалення методів кріоконсервації статевих продуктів та інверсії статі риб, розроблення методології збереження генофонду різноманітних об’єктів риборозведення з використанням сучасних кріотехнологій;
● дослідження проблем розвитку різних напрямів прісноводного рибництва – штучного відтворення та вирощування широкого набору об’єктів риборозведення із застосуванням удосконалених ресурсоощадних технологій в умовах рибницьких господарств різного типу;
● вивчення біологічних показників та розроблення технологічних основ культивування цінних безхребетних (молюсків та ракоподібних);
● розроблення науково обґрунтованих методів раціональної годівлі риб комбікормами і кормосумішами різної поживності з використанням у їх складі нетрадиційної кормової сировини, біологічно активних речовин, мікроелементів та екологічно безпечних ростостимулюючих препаратів;
● вивчення фізіолого-біохімічних та імунологічних показників культивованих видів риб, вирощених з годівлею новими кормовими продуктами і комбікормами поліпшених рецептур;
● вивчення продуктивності природної кормової бази внутрішніх водойм в залежності від їх екологічного стану та технологій рибництва, розроблення екологічно безпечних методів підвищення біопродукційного потенціалу водних екосистем;
● розроблення науково обґрунтованих методів контролю якості води та поліпшення екологічного стану внутрішніх водойм;
● еколого-фауністичні дослідження сучасного стану та динаміки структурно-функціональних показників біогеоценозів різного типу водосховищ;
● розроблення наукових засад управління рибальством, оптимального використання, збереження і відтворення водних біологічних ресурсів різного типу внутрішніх водойм;
● вивчення біологічних і еколого-географічних особливостей розповсюдження збудників хвороб основних промислових видів риб;
● удосконалення системи лікувально-профілактичних заходів в рибництві, спрямованої на підвищення рівня виживання риб та зниження стресової дії на них екологічних і технологічних чинників;
● дослідження економічного стану рибогосподарських підприємств та організаційно-технологічних чинників, що впливають на ефективність їх виробничої діяльності.

Науково-дослідна робота Інституту здійснюється у відповідності до науково-технічних програм Національної академії аграрних наук України. Крім того, значний обсяг наукових досліджень щорічно виконується на замовлення Державного комітету рибного господарства України, Міністерства аграрної політики України, інших міністерств і відомств, рибогосподарських організацій та підприємств.

В мережі інституту є два дослідні господарства – Державне підприємство „Дослідне господарство «Нивка» поблизу Києва та Державне підприємство „Дослідне господарство Львівської дослідної станції Інституту рибного господарства” у Львівській області.

Зазначені дослідні підприємства є основними господарствами-оригінаторами в справі створення та збереження генофонду коропів українських порід та їх структурних одиниць. Дослідні господарства Інституту характеризуються найвищими в Україні показниками реалізації племінного матеріалу високопродуктивних типів коропа і амурського сазана іншим підприємствам ставової аквакультури різних регіонів країни. Окрім того, дослідні господарства виконують роль постачальників високоякісного посадкового матеріалу коропа.


EuroWine

24/07/2014 14:35Languages

Ужгородский коньячный завод Директор - Гисем Владимир Васильевич 88000, Украина, г. Ужгород ул. Тимирязева, 19, тел.: (0312) 63-86-21, 64-20–93 e-mail: ukz@tysa.ua

ВИНОГРАДАРСТВО И ВИНОДЕЛИЕ Аналитические исследования, Экспертизы, Консультации Александр Сидоренко +38(050) 318-16-90