Eurowine

ПРО РОЗВИТОК ВИНОГРАДАРСТВА, САДІВНИЦТВА І ХМЕЛЯРСТВА

Державна підтримка на розвиток виноградарства і садівництва надається з 2000 року відповідно до Закону України “Про збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства”.
Підставами для прийняття зазначеного закону стала критична ситуація, яка склалася у виноградарстві та садівництві в результаті не виваженої політики держави у дев’яностих роках минулого століття, внаслідок якої на початок 2000 року площі насаджень скоротилися майже на 40 відсотків, а валове виробництво винограду та плодово-ягідної продукції на 60 та 80 відсотків відповідно.

За відсутності державної підтримки в цей період сільгоспвиробниками багаторічні насадження практично не закладались. Більша частина існуючих насаджень внаслідок фізичного зношення, використання застарілих технологій та невідповідності сортового складу потребам ринку стали нерентабельними.

Завдяки запровадженню державної підтримки зі спеціального фонду держбюджету на розвиток галузей було спрямовано понад 3 млрд. гривень.

Суб’єктами господарювання за інтенсивними технологіями було закладено 48,9 тис. га плодово-ягідних насаджень та 45,5 тис. га виноградників, з яких на площі 53,1 тис. га споруджено шпалеру та 31,0 тис. га побудовано системи краплинного зрошення.

Це дало змогу, незважаючи на скорочення з 2000 року по сільськогосподарських підприємствах плодоносних площ плодово-ягідних насаджень більш ніж на 70 відсотків, а виноградників на 30 відсотків, збільшити середнє за останні три роки валове виробництво на 33 та 12 відсотків відповідно. При цьому, із закладених за державної підтримки насаджень ще не вступили в товарне плодоношення виноградники та кісточкові культури 2009-2012 років посадки, та зерняткові 2010-2012 років посадки.

Крім того, з 2009 року затверджений механізм державної підтримки, яким передбачається також надання товаровиробникам компенсації витрат, понесених на будівництво холодильників з регульованим газовим середовищем. Це дало змогу побудувати за 4 роки 22 сучасних фруктосховища загальною ємністю 50,9 тис. тонн, тобто, в середньому за рік будується більше спеціалізованих холодильників, ніж побудовано за попередні десять років до запровадження такої підтримки.

Завдяки збудованим у 2009-2012 рр. холодильникам, вдалося також обмежити імпорт плодової продукції в Україну. Зокрема, обсяги імпорту зерняткових культур зменшилися більш ніж удвічі.

Разом з тим, починаючи з 2009 року, різко знижуються обсяги закладення насаджень. Для прикладу на слайді показана критична тенденція спаду обсягів закладення виноградників. Це відбувається внаслідок:
- значних затримок затвердження нормативно-правових актів, які регламентують державну підтримку (порядок використання коштів, паспорт бюджетної програми тощо);
- несвоєчасних виплат органами Казначейства компенсацій суб’єктам господарювання;
- невиплата в бюджетному році в повному обсязі державної підтримки, що призводить до утворення кредиторської заборгованості.

У 2011 році до Закону України «Про збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства» внесені зміни, якими передбачалося збільшення ставки збору з 1 до 1,5 відсотків. Здавалося б, збільшення державного фінансування мало дати серйозний поштовх до розвитку галузей і в недалекому майбутньому Україна змогла б реалізувати свій потенціал щодо вирощування фруктів та винограду у обсягах, які повністю забезпечували б науково-обґрунтовані норми їх споживання.

Проте, не дивлячись на передбачені Держбюджетом у 2012 році видатки за бюджетною програмою 2801350 “Державна підтримка розвитку хмелярства, закладення молодих садів, виноградників і нагляд за ними” у сумі 1075 млн гривень, на розвиток галузей фактично спрямовано лише 309,2 млн гривень, з яких 174 млн гривень - кредиторська заборгованість за попередні періоди. Тобто, у 2012 році галузі профінансовані лише на 135,2 млн гривень.

Згідно з бюджетним запитом на 2013-2015 роки за вказаною бюджетною програмою у 2013 році Мінагрополітики України за рахунок очікуваних надходжень коштів збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства планувалися видатки зі спеціального фонду у сумі 1180 млн гривень.

Разом з цим, Міністерством фінансів України при розробці проекту державного бюджету на 2013 рік пропозиції міністерства не були враховані. Внаслідок цього статтею 10 Закону України “Про Державний бюджет України на 2013 рік” передбачається, що кошти від збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства у сумі 1180 млн гривень надходять до загального фонду державного бюджету.

Відповідно до статті 12 Закону передбачається, що джерелом формування спеціального фонду Державного бюджету України на 2013 рік є, зокрема, залишок коштів, джерелом формування яких були надходження збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства, що надійшли в минулі періоди. Згідно з додатком 3 до Закону за бюджетною програмою зі спеціального фонду передбачається 100 млн гривень, які на сьогоднішній день дозволяють закрити лише 30 відсотків від загального обсягу кредиторської заборгованості, що утворилася за підсумками 2012 року. При цьому видатки на розвиток галузей на поточний рік не передбачаються.

Незважаючи на те, що міністерством затверджений розподіл для погашення заборгованості у сумі 100 млн гривень і 18 квітня поточного року направлений до Державної казначейської служби, на сьогоднішній день кошти суб’єктам господарювання не надійшли.

Міністерство неодноразово зверталося до Уряду та Міністерства фінансів щодо необхідності збільшення видатків для погашення в повному обсязі кредиторської заборгованості за бюджетною програмою, а також фінансування видатків поточного року, однак на сьогоднішній день питання позитивно не врегульоване.

Не викликає оптимізму у представників галузей і прийнята Урядом Державна програма активізації економіки на 2013-2014 роки. Так, згідно з Планом заходів з виконання цієї програми з запропонованого Мінагрополітики обсягу фінансування у сумі 1295 млн гривень, які планувалось залучити від збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства, фактично з державного бюджету передбачені кошти у сумі 100 млн гривень.

Таким чином, задекларована законодавством державна підтримка галузей виявляється недієздатною, що негативно впливає на економіку держави та підриває довіру селян до політики Уряду і Парламенту.

З метою стабілізації розвитку галузей Мінагрополітики пропонує внести зміни до Закону України “Про Державний бюджет України на 2013 рік”, передбачивши у поточному році фінансування галузей у сумі 1180 млн гривень за рахунок надходжень від збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства.

eurowine

eurowine

eurowine

eurowine

eurowine

eurowine

eurowine

eurowine

eurowine

eurowine

eurowine

eurowine

Динаміка скорочення площ і спаду валового виробництва у сільськогосподарських підприємствах з 1990 по 1999 роки плодів, ягід та винограду.
Ефективність дії Закону України «Про збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства»
Плодоносні площі садів та валове виробництво плодів
Плодоносні площі виноградників та валове виробництво винограду
Експортно-імпортний баланс свіжих плодів та ягід
Динаміка закладення виноградників за рахунок коштів збору на розвиток виноградарства, садівництва та хмелярства, тис. га
Динаміка кредиторської заборгованості за КПКВК 2801350 (млн. гривень)
Науково обґрунтовані норми та фактичне споживання плодів, ягід та винограду на 1 люд/кг/рік


EuroWine

06/06/2013 14:41Languages

Ужгородский коньячный завод Директор - Гисем Владимир Васильевич 88000, Украина, г. Ужгород ул. Тимирязева, 19, тел.: (0312) 63-86-21, 64-20–93 e-mail: ukz@tysa.ua

ВИНОГРАДАРСТВО И ВИНОДЕЛИЕ Аналитические исследования, Экспертизы, Консультации Александр Сидоренко +38(050) 318-16-90