Eurowine

МІНІСТР АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ МИКОЛА ПРИСЯЖНЮК: «У ВИНОГРАДАРСТВІ ТА ВИНОРОБСТВІ ІСНУЄ НИЗКА ПРОБЛЕМНИХ ПИТАНЬ, ЯКІ ПОТРЕБУЮТЬ НЕГАЙНОГО ВИРІШЕННЯ»

wine_883.jpg

- Миколо Володимировичу, як Ви оцінюєте підсумки діяльності Міністерства аграрної політики та продовольства України в 2011 році?

- Завдяки цілеспрямованій та системній політиці держави у 2011 році забезпечено приріст валової продукції сільського господарства у порівнянні з 2010 роком на рівні 17,5%. Це відбулося в першу чергу за рахунок збільшення валового збору зернових культур, соняшнику, цукрових буряків, картоплі, овочів, плодів і ягід.
Завдяки заходам, спрямованим на стимулювання та підтримку високотехнологічного і крупно-товарного виробництва, у 2011 році спостерігається позитивна тенденція у структурі виробництва основних видів продукції тваринництва.
За попередніми даними Держстату, за 2011 рік обсяги виробництва валової продукції тваринництва порівняно із 2010 роком зросли на 2,5%, в тому числі у сільськогосподарських підприємствах — на 6,2%. Обсяги вирощування худоби та птиці в усіх категоріях господарств зросли на 3%, виробництво яєць — на 9,6%. Реалізація на забій худоби та птиці в живій масі збільшилася порівняно з 2010 роком на 3,5% і становила 3 млн тонн. В цілому по Україні зросло порівняно із 2010 роком виробництво м'яса на 3,5% і становило 3,0 млн тонн у живій масі. Це відбувається, головним чином, за рахунок його збільшення на 7,2% у сільськогосподарських підприємствах. Вдалося стабілізувати виробництво молока, якого всіма категоріями господарств одержано 11,1 млн тонн. На 9,6% зросло виробництво яєць і становило 18,7 млрд штук.
Зростання виробництва сільськогосподарської продукції сприяло стабілізації цінової ситуації на основні продукти харчування та в цілому дозволило в значній мірі уповільнити інфляційні процеси в державі.
У 2011 році в цілому підприємствам харчової промисловості України вдалося забезпечити обсяги виробництва на рівні минулого року (за 2011 рік індекс виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів в Україні склав 99,3 відсотка).
За рахунок власного виробництва практично повністю забезпечується потреба внутрішнього ринку по основним видам продовольства. Загалом близько 90% продовольчих товарів в Україні вітчизняного виробництва.
Проводилася робота зі створення мережі оптових ринків сільськогосподарської продукції, картопле- та овочесховищ. Зокрема, відбулося відкриття першої черги оптового ринку сільськогосподарської продукції «Столичний» в Києві. Здійснюється будівництво ринків у містах — Львові (розширення найбільшого у Східній Європі оптового сільськогосподарського ринку «Шувар»), Донецьку, Харкові, Запоріжжі та Одесі із загальним обсягом інвестицій 4,3 млрд гривень.
Агропромисловий комплекс поступово перетворюється на один із основних бюджетофор-муючих секторів економіки держави. За очікуваними даними, надходження податків, зборів до зведеного бюджету в 2011 році від підприємств галузі становитиме 39,6 млрд гривень, що майже на 16% більше, ніж було у 2010 році.
Відбулися позитивні тенденції в кредитуванні агропромислового сектора. У 2011 році залучено кредитних ресурсів в обсязі 13,3 млрд гривень, що в 1,4 раза більше, ніж було залучено у 2010 році. Зросли обсяги освоєння інвестицій в основний капітал. За 9 місяців 2011 року в агропромисловий комплекс України було залучено 18,9 млрд гривень інвестицій в основний капітал.
Нарощується експортний потенціал галузі. За 11 місяців 2011 року експорт продукції агропромислового комплексу зріс на 31,5% проти відповідного періоду 2010 року і становив 11,7 млрд доларів США. Зовнішньоторговельне сальдо позитивне і дорівнює 5,7 млрд доларів США.
Таким чином, впровадження системних реформ у аграрному секторі держави дало змогу стабілізувати ситуацію в галузі та створило необхідні передумови для його подальшого зростання.

- Які, на Ваш погляд, питання необхідно вирішувати в першу чергу, аби досягти максимальних показників в виноробній галузі?

- На сьогоднішній день у виноградарстві та виноробстві існує низка проблемних питань, які потребують вирішення. Зважаючи на те, що понад 85% виноградників закладено технічними сортами, ці проблеми здебільшого взаємозв'язані між собою.
Так, незважаючи на державну підтримку, завдяки якій закладено понад 40 тис. га виноградників, виноградарство все ще не може в повній мірі забезпечити сировиною наявні виробничі потужності виноробної галузі.
Як відомо, рентабельний термін експлуатації винограднику становить біля 30 років. Старі виноградники виходять з обігу, а закладені вступають в товарне плодоношення лише на п'ятий рік після посадки. Оскільки протягом 90 років минулого сторіччя виноградники майже не закладалися, плодоносні площі у 2011 році скоротилися у порівнянні з 2000 роком на 22%. Не дивлячись на це, завдяки вступу в плодоношення молодих насаджень, валове виробництво все ж поступово нарощується.
Тому на сьогоднішній день одним з пріоритетних завдань виноградарсько-виноробної галузі є збільшення площ технічних сортів винограду.
Крім того, сьогодні вітчизняний столовий виноград на внутрішньому ринку можливо придбати в сезон збору. Тому у виноградарстві необхідно розвивати також і столовий напрямок та будувати холодильники з РГС для тривалого його зберігання.
Оскільки продуктивність виноградників залежить в першу чергу від якості садивного матеріалу, пріоритетним розвитком галузі також є підвищення вимог до якості садивного матеріалу. Необхідно створити сприятливі умови для розсадництва та одночасно посилити технологічний контроль за виробництвом виноградних саджанців.
У виноробстві також на сьогодні є чисельні публічні нарікання щодо якості вітчизняної продукції, переважно з вуст некомпетентних осіб. Вважаємо, що таку антирекламу вітчизняному виноробству потрібно припинити. При цьому для забезпечення сприятливих умов розвитку виробництва високоякісної винопродукції добросовісним виробникам та створення перепон потраплянню фальсифікату на споживчий ринок у складі Держсільгоспінспекції буде сформовано структурний підрозділ з контролю якості виноробної продукції.

- Розмір відрахувань на розвиток виноробства та виноградарства збільшився до 1,5%. Які шляхи використання вбачаєте Ви, та на які потреби в першу чергу будуть направлені кошти?

- З 2012 року обсяг державної підтримки виноградарства значно збільшено за рахунок підвищення ставки збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства до 1,5 відсотків. Завдяки цьому на розвиток виноградарства у 2012 році планується спрямувати понад 450 млн гривень.
Це дає змогу, не обмежуючи фінансового ресурсу на створення і зрошення виноградників, розширити напрями використання, за якими буде проводитися компенсація. Так, проектом порядку, який в даний час погоджується міністерством, заплановано окрім існуючих напрямків збільшити відсоток коштів, які спрямовуються на компенсацію будівництва сучасних холодильників та передбачити компенсацію за будівництво лабораторних комплексів для забезпечення виробництва безвірусного садивного матеріалу, водонакопичувальних басейнів для забезпечення безперебійного водопостачання мереж краплинного зрошення. Крім того, частину коштів пропонується спрямувати на придбання спеціалізованої техніки та механізмів.

- На які напрями буде направлено політику міністерства в 2012 році, зокрема в галузі виноробства та виноградарства?

- Як зазначалося раніше, у поточному році планується значно збільшити обсяги посадок виноградників як технічних, так і столових сортів, збільшити обсяги будівництва холодильників для зберігання столових сортів винограду пізніх строків достигання, створити лабораторний комплекс для забезпечення виробництва в необхідній кількості безвірусних виноградних саджанців.
Виконання всіх цих заходів планується здійснювати у тісній взаємодії виробників з галузевими науковими установами.
У виноробстві головним завданням є підвищення якості виноробної продукції до рівня світових стандартів та боротьба з фальсифікатом.

Бесіду вела Марія Комаренко


EuroWine

02/03/2012 05:52Languages

Ужгородский коньячный завод Директор - Гисем Владимир Васильевич 88000, Украина, г. Ужгород ул. Тимирязева, 19, тел.: (0312) 63-86-21, 64-20–93 e-mail: ukz@tysa.ua

ВИНОГРАДАРСТВО И ВИНОДЕЛИЕ Аналитические исследования, Экспертизы, Консультации Александр Сидоренко +38(050) 318-16-90