Eurowine

ДЕПАРТАМЕНТ КОНТРОЛЮ ЗА ВИРОБНИЦТВОМ ТА ОБІГОМ СПИРТУ, АЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ І ТЮТЮНОВИХ ВИРОБІВ ДПА УКРАЇНИ

Untitled-1.jpg

На виконання Указу Президента від 11.07.2001 р. № 510/2001 "Про посилення державного контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів", постанови Кабінету Міністрів України від 07.08.2001 р. № 940 "Про заходи щодо посилення державного контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів та справлянням акцизного збору" та наказу ДПА України від 09.08.2001 р. № 320 "Про створення Департаменту з питань адміністрування акцизного збору та контролю за виробництвом і обігом підакцизних товарів" на базі ліквідованого Державного департаменту регулювання виробництва та обігу алкоголю і тютюну Міністерства фінансів України у складі ДПА України було створено Департамент з питань адміністрування акцизного збору і контролю за виробництвом та обігом підакцизних товарів Державної податкової адміністрації України та його регіональні управління, що діють при ДПА в областях, м. Києві та Севастополі (скорочено РУ ДААК ДПА України). Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 24.01.2007 р. № 58 "Про реорганізацію Департаменту з питань адміністрування акцизного збору та контролю за виробництвом та обігом підакцизних товарів" Департамент з питань адміністрування акцизного збору і контролю за виробництвом та обігом підакцизних товарів Державної податкової адміністрації України реорганізовано в Департамент контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів Державної податкової адміністрації України (Департамент САТ ДПА України). Загальну штатну чисельність працівників управління апарату Департаменту та його регіональних управлінь складає 597 осіб.
Практична діяльність Департаменту CAT ДПА України спрямовується на впровадження системи державного контролю за виробництвом та обігом алкогольних напоїв і тютюнових виробів, виявлення та припинення порушень, пов'язаних з виробництвом та реалізацією даної продукції, на боротьбу з тіньовою економікою, вдосконалення відповідної правової бази.
Департамент контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів ДПА України відповідно до вимог чинного законодавства України здійснює контроль за виробництвом та обігом спирту, виноматеріалів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів і сировини, додержанням норм втрат і виходу спирту, алкогольних напоїв суб'єктами підприємницької діяльності, які виробляють, імпортують, експортують, зберігають, транспортують та реалізовують таку продукцію; здійснює ліцензування діяльності суб'єктів підприємницької діяльності з виробництва спирту, парфумерно-косметичної продукції, алкогольних напоїв і тютюнових виробів, роздрібної та оптової торгівлі алкогольних напоїв і тютюнових виробів, здійснює реалізацію марок акцизного збору та контроль за їх використанням.
У своїй діяльності Департамент керується Конституцією та Законами України, нормативними актами Президента України та Кабінету Міністрів України, а також Державної податкової адміністрації України.
Ефективна робота щодо контролю за виробництвом та обігом алкогольних напоїв сприяє збільшенню надходжень до Бюджету акцизного збору. Так, тільки надходження акцизного збору від горілчаної продукції склали у 2005 р. - 2 млрд грн, у 2006 р. - 2,7 млрд грн, у 2007 р. - 3,2 млрд грн, а за 8 місяців 2008 р. надійшло 2,2 млрд грн.
Ліквідовано низку схем мінімізації та ухилення від сплати податків у сфері виробництва та обігу спирту, алкогольних напоїв:
- припинено нецільове використання спирту, отриманого за пільговими ставками акцизного збору для виробництва харчових есенцій, лікарських засобів у вигляді бальзамів і технічного спирту;
- запроваджено ліцензування виробництва парфумерно-косметичної продукції з використанням спирту етилового тощо.
Взаємодія Департаменту з іншими структурними підрозділами ДПА України дала змогу з початку 2008 року:
- вилучити із незаконного обігу 214,2 тис. дал алкогольних напоїв на суму 40,6 млн грн, 164,4 тис. дал спирту на суму 34,5 млн грн, тютюнових виробів на суму 13,9 млн гривень;
- викрити 951 злочин, визначений ст. 204 Кримінального кодексу України. З них 734 - за частиною 3 (незаконне виготовлення алкогольних напоїв з недоброякісної сировини, що становлять загрозу життю і здоров'ю людей та 212 злочинів, передбачених ст. 216 Кримінального кодексу України;
- припинити діяльність 390 підпільних цехів з виготовлення фальсифікованої алкогольної продукції.
Забезпечено взаємодію та координацію роботи органів виконавчої влади з питань посилення контролю за виробництвом та обігом спирту і алкогольних напоїв, у т. ч. у сфері зовнішньоекономічної діяльності.
Так, за січень-серпень 2008 р. перевірено 7,1 тис. підприємств, які здійснюють оптову та роздрібну торгівлю алкогольними напоями і тютюновими виробами, у 84,5% виявлено порушення вимог чинного законодавства. Застосовано фінансові санкції на загальну суму 14,8 млн грн, накладено адміністративних штрафів на загальну суму 167,9 тис. грн та притягнуто до адміністративної відповідальності 638 посадових осіб.
На центральному та регіональному рівнях здійснюються заходи щодо детінізації виробництва та обігу спирту і алкогольних напоїв, якими передбачено:
- запровадження електронного обліку виробництва спирту;
- визначення кількості спиртзаводів-виробників спиртовмісних рідин технічного призначення відповідно до потреб ринку;
- організацію фасування у споживчу тару спиртовмісної продукції технічного призначення та побутової хімії;
Запровадження нових видів марок акцизного збору з позначенням суми сплаченого акцизного збору за одиницю маркованої продукції сприятиме:
- забезпеченню своєчасного та повного надходження сум акцизного збору до бюджету, створення ефективної системи контролю за сплатою акцизного збору суб'єктами підприємницької діяльності, які отримують спирт етиловий, призначений для переробки на іншу підакцизну продукцію, яка маркується марками акцизного збору;
- запобіганню розширенню тіньового сектору у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів, недопущення неправомірного використання марок акцизного збору;
- створенню принципово нового правового простору для легальної діяльності суб'єктів підприємницької діяльності у сфері виробництва та обігу алкоголю;
- забезпеченню захисту добросовісної конкуренції суб'єктів господарювання, сумлінних платників податків, зменшення виробництва фальсифікованих алкогольних напоїв, що сприятиме захисту життя і здоров'я громадян.
З метою посилення контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв розроблені та надані пропозиції щодо законодавчого врегулювання проблемних питань, зокрема щодо:
- удосконалення порядку ліцензування виробництва та обігу спирту і алкогольних напоїв, у тому числі щодо встановлення ліцензійних умов та порядку анулювання ліцензій за умови порушення таких умов;
- посилення відповідальності за незаконне виробництво і обіг марок акцизного збору та їх нецільове використання, а також за незаконне виробництво та обіг алкогольних напоїв, маркованих підробленими акцизними марками;
- виробництва спиртовмісної продукції технічного призначення.
Одним із основних напрямів роботи Департаменту контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів ДПА України є налагодження партнерських відносин із суб'єктами господарювання з питань, які потребують вирішення.
Продовжується робота щодо забезпечення реалізації державної політики у сфері виробництва та обігу спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів, що позитивно впливає на збільшення обсягів виробництва та реалізації алкогольних напоїв що, у свою чергу, сприяє збільшенню надходжень до бюджету.

Untitled-1_1.jpg


EuroWine

24/02/2012 10:52Languages

Ужгородский коньячный завод Директор - Гисем Владимир Васильевич 88000, Украина, г. Ужгород ул. Тимирязева, 19, тел.: (0312) 63-86-21, 64-20–93 e-mail: ukz@tysa.ua

ВИНОГРАДАРСТВО И ВИНОДЕЛИЕ Аналитические исследования, Экспертизы, Консультации Александр Сидоренко +38(050) 318-16-90