Eurowine

ВІТЧИЗНЯНИЙ ВИРОБНИК ПОКЛИКАНИЙ ПІДНЯТИ БРЕНД І ІМІДЖ УКРАЇНИ НА ЯКІСНО НОВИЙ РІВЕНЬ

Нині, коли курс євроінтеграції став національною ідеєю, Україні як ніколи важливо донести актуальні відомості про виробничий потенціал нашої держави до світової економічної спільноти, піднявши бренд і імідж України на якісно новий рівень. І акцизна продукція є в цьому плані однією із стратегічних. Галузь за своєю прибутковістю для державного бюджету посідає одну з чільних позицій. Вона також має всі шанси бути одним з лідерів харчової переробної промисловості України, завдяки високій визнаній якості української продукції, як у близьому, так і в далекому зарубіжжі.
У цієї галузі є весь необхідний потенціал для тривалої роботи на внутрішньому та зовнішньому ринку, який обумовлений зваженою інвестиційною політикою, направленою на підтримку технологій, якості виробництва, сучасної системи дистрибуції і професійного розвитку працівників.
Членство в COT оптимізує законодавчу базу для ефективного і прозорого ведення бізнесу в Україні, збільшить пропозиції товарів і послуг, а також покращить їхню якість на внутрішньому ринку, сприятиме доступу торгової марки "Made in Ukraine" на міжнародні ринки, зумовить раціональну інвестиційну політику.
Це стане гарантією стабільного економічного розвитку України, зростання зайнятості та добробуту населення, підвищення рівня оплати праці в усіх галузях економіки і харчово-переробної в тому числі.
Враховуючи багаторічний досвід та результати діяльності, ця галузь має стати ще привабливішою для споживачів, щоб утвердити позиції України серед світової економічної спільноти III тисячоліття.

Спирт та алкогольні напої

Виробництво продукції

wine_858.jpg

Виробництво основних видів продукції

У 2007 р. виробництво етилового спирту зменшилося порівняно з 2006 р. на 5,8% внаслідок скорочення його експорту, випуск основних видів алкогольних напоїв у 2007 р. зріс проти позаминулого року.
У січні-липні поточного року відбулося зменшення обсягів випуску етилового спирту (на 6,7%) через скорочення його експортних поставок, а також попиту на спирт на внутрішньому ринку для виробництва лікерів, солодких наливок, спиртових настоянок. При цьому слід зазначити, що у поточному році спостерігалося зменшення обсягів випуску горілки, інших міцних спиртових напоїв з січня по січень-травень порівняно з відповідними періодами минулого року. І тільки з І півріччя обсяги виробництва цієї продукції почали перевищувати рівні відповідних періодів минулого року. Таку ситуацію експерти ринку пояснювали зростанням цін внаслідок підвищення з 1 січня 2008 р. ставки акцизного збору на горілку і лікеро-горілчані вироби з 19 до 21,5 грн за 1 л 100% спирту, а також скороченням обсягів експорту горілчаної продукції.

Експорт, імпорт продукції
У минулому році експорт етилового спирту зменшився проти 2006 року на 23,1% (експортовано 9,2 млн дал спирту, що становить 29% від обсягів його виробництва). У поточному році тенденція щодо скорочення експортних поставок спирту зберігалася: у І півріччі ц.р. експортовано 3,5 млн дал продукції (26,8% від обсягів виробництва), що на 16,5% менше, ніж у січні-червні минулого року.
За інформацією концерну "Укрспирт", попит на вітчизняний етиловий спирт на зовнішніх ринках скоротився через зростання собівартості спирту, і, відповідно, зниження його конкурентоспроможності за ціновим фактором. Крім того, попит на спирт з боку країн ЄС залежить від погодних умов, оскільки вони імпортують спирт переважно як сировину для виробництва мийних та незамерзаючих рідин.

2_318.jpg

У 2007 році експортні поставки горілки та лікеро-горілчаних виробів перевищили рівень 2006 року на 8,7% (експортовано близько 8,9 млн дал продукції), у І півріччі 2008 р. вивезено близько 2,5 мпн дал, що на 32,2% менше проти січня-червня 2007 року. Скорочення експорту горілчаної продукції у поточному році в деякій мірі може бути пов'язане із початком виробництва горілки під брендом "Мягков" на території Росії внаслідок продажу концерном "Оверлайн" прав на торговельну марку "Мягков" російській компанії. Експорт виноградного вина скоротився: у 2007 р. проти 2006 року на 18,4% і становив 1,2 млн дал, у січні-червні 2008 р. порівняно з І півріччям минулого року - на 25,5% (експортовано 0,44 млн дал). Найбільші обсяги алкогольної продукції експортувалися до Російської Федерації: 66,2% від загального обсягу експортних поставок горілки і лікеро-горілчаних виробів та 79,6% від загального експорту виноградного вина у січні-червні 2008 р.
Слід зазначити, що протягом останніх років намітилася тенденція до створення провідними вітчизняними виробниками алкогольних напоїв потужностей з виробництва лікеро-горілчаної продукції на території Російської Федерації. Так, у 2006 р. компанія "Союз-Віктан" розпочала випуск горілчаних виробів у Росії, ДП "Імідж-Холдинг" (лікеро-горілчаний завод "Хортиця") планує найближчим часом побудувати лікеро-горілчаний завод у Ленінградській області. Це не дає підстав очікувати стрімкого зростання експорту горілки та лікеро-горілчаних виробів. Нарощування обсягів експорту алкогольних напоїв може відбуватися шляхом розширення та зміни структури географії їх експортних поставок. Привабливими для українських виробників горілчаних виробів залишаються ринки США та Китаю, які динамічно розвиваються, а також Польща та інші ємні ринки європейських країн.
У І півріччі 2008 р. експорт пива зріс порівняно із січнем-червнем 2007 року на 14,8% (у 2007 р. проти 2006 року -на 13,2%), експорт коньяку в січні-червні 2008 р. скоротився на 8% (у 2007 р. зріс на 19,9% проти 2006 року).
Вітчизняні підприємства, в основному, задовольняють попит населення в алкогольних напоях, тому імпорт алкогольної продукції здійснюється переважно для розширення асортименту цих товарів. Спирт імпортувався як давальницька сировина для виробництва продуктів органічного синтезу.
Довідково: у І півріччі 2008 р. імпорт горілки, лікеро-горілчаних виробів зріс проти січня-червня 2007 року на 17,7% (у минулому році проти 2006 року - на 51,8%), вина виноградного - на 23% (у минулому році - на 23,8%). Імпорт коньяку в січні-червні 2008 р. скоротився майже наполовину при зростанні у минулому році проти 2006 року в 1,6 раза.
Внаслідок заборони минулого року ввезення на територію Російської Федерації молдавських та грузинських вин Молдова і Гоузія збільшили обсяги поставок своєї продукції на український ринок.

wine_859.jpg

Україна, в процесі вступу до СОТ, приєдналася до відповідної секторальної ініціативи, згідно з якою Україна знизить ввізне мито до 0% на міцні спиртні напої через три роки після приєднання до цієї організації. Щодо інших алкогольних напоїв, то для них зберігається специфічний розмір ставки ввізного мита і після вступу України до СОТ.
Основними проблемами на ринку алкоголю залишаються: - надходження на споживчий ринок фальсифікованої алкогольної продукції
Останнім часом значна увага приділялася усуненню передумов існування тіньового сектору на ринку алкоголю, зокрема шляхом удосконалення нормативно-правових актів, які регулюють виробництво та обіг спирту і алкогольних напоїв.
Завдяки реалізації заходів, направлених на обмеження нецільового використання спирту, скоротилася частка тіньового сектору на ринку горілки та лікеро-горілчаних виробів.
Довідково: Позитивні зрушення щодо звуження тіньового сектору розпочалися у 2003 р., коли було вдосконалено законодавчу базу, яка регулює виробництво та обіг спирту і алкогольних напоїв. Зокрема, вагомим чинником легалізації обігу алкогольної продукції стало поступове скасування знижених ставок акцизного збору на етиловий спирт для виготовлення таких видів продукції, як харчові есенції, парфумерні вироби, спиртовані соки, морси, настої, а також на спирт етиловий денатурований (технічний). Також посиленню контролю у сфері виробництва та обігу спирту і алкогольних напоїв сприяло запровадження ряду інших заходів, зокрема, авалювання податкового векселя при отриманні спирту, використання марок акцизного збору нового зразка залежно від виду алкогольної продукції та вмісту спирту, встановлення податкових постів на акцизних складах.
На сьогодні з метою недопущення надходження на ринок фальсифікованої алкогольної продукції необхідно врегулювати окремі питання виробництва спиртовмісних речовин технічного призначення в потоці, зокрема запровадити виготовлення спиртовмісної продукції технічного призначення виключно з етилового денатурованого (технічного) спирту. Це перешкодить уникненню від оподаткування акцизним збором спирту при виробництві спиртовмісних технічних рідин у потоці.
- низький рівень використання потужностей підприємств спиртової промисловості (у 2007 р. на рівні 51,6%)
З метою підвищення ефективності роботи спиртової галузі необхідно провести її реструктуризацію шляхом перепро-філювання надлишкових потужностей з виробництва спирту на випуск інших видів продукції, зокрема біоетанолу, та виведення окремих підприємств з експлуатації.

Тютюнові вироби
У 2007 р. підприємствами тютюнової галузі вироблено 128,5 млрд шт. сигарет, що на 6,8% більше проти 2006 року, в січні-липні ц.р. - 74,8 млрд шт., що перевищує рівень 7 місяців минулого року на 3,8%.
У 2007 р. було експортовано близько 9 млрд шт. сигарет, що на 38,5% перевищує обсяги експортних поставок тютюнових виробів у 2006 р. Основними споживачами українських сигарет були країни СНД (Молдова, Грузія, Вірменія, Азербайджан, Казахстан), до яких поставлено 74% від загальних обсягів експорту сигарет у 2007 р. Серед інших країн світу найбільші обсяги експортних поставок припадали на Тайвань (19,1%), Монголію (3,7%) та Об'єднані Арабські Емірати (1,5%).
Імпорт тютюнових виробів до України у 2007 р. збільшився на 48% проти 2006 року і становив 3,95 млрд шт. Найбільшими постачальниками сигарет на внутрішній ринок України за вказаний період були країни ЄС (Швейцарія, Німеччина, Греція, Литва та ін.) - 57,7% від загального обсягу поставок сигарет до України, а також Росія (35,5%) та Корея (5,8%).
Протягом останніх років обсяг нелегально ввезених на митну територію України сигарет значно скоротився і, за оцінками експертів, складає близько 1 -3% від загального обсягу ринку, чому сприяла діюча система державного регулювання виробництва та обігу тютюнових виробів, а також виважена і економічно обґрунтована податкова політика (у 1999-2000 роках тіньова частка ринку становила 20-30%).
Матеріали надано прес-службою Міністерства економіки України


EuroWine

24/02/2012 06:01Languages

Ужгородский коньячный завод Директор - Гисем Владимир Васильевич 88000, Украина, г. Ужгород ул. Тимирязева, 19, тел.: (0312) 63-86-21, 64-20–93 e-mail: ukz@tysa.ua

ВИНОГРАДАРСТВО И ВИНОДЕЛИЕ Аналитические исследования, Экспертизы, Консультации Александр Сидоренко +38(050) 318-16-90