Eurowine

ВИРОЩУВАННЯ ТЮТЮНУ. ЕКОНОМІКА І ТЕХНОЛОГІЇ

wine_855.jpg

Не зважаючи на постійне застереження Міністерства охорони здоров'я, вживання тютюнових виробів в Україні продовжує зростати. За інформацією цього ж міністерства, в нашій державі палить близько 20-ти мільйонів чоловік. Виробництво сигарет невпинно теж зростає - із 53,7 млрд. штук у 1999 р. - до 125 млрд. штук у 2008 р.
Ми весь час із чимось боремось: боролись з алкоголізмом - вирубали сади і виноградники, боремся з тютюнопалінням - довели виробництво українського тютюну до 1,0 тис. тонн, при потребі ринку в 90 тис.тонн. Виробництво сигарет в Україні організоване на імпортованій тютюновій сировині, яка завозиться з Китаю, Італії, Греції, США, Індії та Бразилії, стимулюючи виробництво тютюну в цих країнах і створюючи там робочі місця. Сучасне тютюнове виробництво у країнах Європейського Союзу характеризується незначною концентрацією тютюнових посадок. Більша частина тютюну в країнах ЄС виробляється дрібними фермерськими господарствами, середня площа на одне фермерське господарство становить: в Бельгії - 1,2 га, Німеччині - 2,4 га, Греції - 0,9 га, Італії - 1,3 га, Португалії - 3,2 га, Іспанії - 1,7 га, Франції - 1,1 га. Враховуючи те, що виробництво тютюну в 2006-2008 роках різко скоротилося і в світі, зарубіжні компанії, що приватизували тютюнові фабрики України проявляють підвищену зацікавленість до вирощування тютюну на українських землях.
В Україні виробляли 24-30 тис.тонн тютюну при площі посадок 24-27 тис.гектарів. За всю історію тютюнництва в нашій державі, найвищий валовий збір було одержано в 1972 р. - 36,8 тис.тонн при врожайності 13,8 ц/га і площі 26,6 тис.га. Донедавна виробництво тютюну було високодохідною галуззю сільського господарства, визначало фінансове благополуччя всіх тютюносійних господарств та приносило значні доходи сімейному бюджету сільських трудівників, зайнятих у цій сфері діяльності. Це була найприбутковіша сільськогосподарська культура з рівнем рентабельності 28 - 40%. Щорічно в тютюновій галузі були зайняті 130 - 135 тисяч чоловік - це ті робочі місця, які потрібні Україні в часи важкої економічної кризи.
Наша держава може бути однією з провідних європейських держав -виробників високоякісної тютюнової сировини. Вирощування тютюну в Україні стало традиційним завдяки географічному положенню, сприятливим кліматичним умовам, наявності значних площ родючих земель і кваліфікованих трудових ресурсів. Найбільш сприятливими для виробництва тютюну вважається зона Придністров'я (Тернопільська, Івано-Франківська, Вінницька, Одеська, Чернівецька, Хмельницька області), Херсонська область та Автономна Республіка Крим.
За роки незалежності держави реформаційні процеси в сільському господарстві супроводжувалися сталою тенденцією до зниження обсягів виробництва тютюну. В 1995-1998 рр. тютюнове виробництво з високоприбуткового перетворилося на збиткове. Тютюн з великих площ "перемістився" на незначні ділянки фермерських та особистих підсобних господарств населення. Сільськогосподарські підприємства повністю відмовились від вирощування тютюну і почали спеціалізуватися на виробництві зернових та технічних культур (цукрових буряків і соняшнику).
Восени 2008 року, коли зерно неможливо було продати навіть за самою мінімальною ціною, наша установа вижила тільки за рахунок коштів, отриманих від реалізації тютюнової сировини. В Україні існує гарантований ринок збуту тютюну (TOB «Тютюн-Arpo», ВАТ «Глобал Тобако Інтернешнл» та інші тютюнові компанії), жодних проблем з реалізацією тютюнової сировини немає. TOB "Тютюн - Arpo" здійснює заготівлю та первинну переробку (ферментацію) тютюну. Основними покупцями ферментованої сировини є тютюнові компанії "Філіп -Моріс", ВАТ «Глобал Тобако Інтернешнл», "Імперіал Тобако Україна".
У 2008 році в Українській дослідній станції тютюнництва виручка від реалізації тютюнової сировини з одного гектара при врожайності 20 ц/га становила 14560 грн. (без ПДВ), затрати виробництва на 1 га - 12200 грн., чистий прибуток — 2360 грн., рівень рентабельності - 19,3% (закупівельні ціни за 1 кг сухого тютюну без ПДВ у 2008 році дорівнювали: І товарного сорту - 9,20 грн., II - 8,20 грн., III - 6,20 грн., IV - 5,00 грн.). Закупівельні ціни на тютюнову сировину у 2009 році планують підвищити до наступного рівня: за І товарний сорт - 12,00 грн., II - 10,80 грн., III - 9,50 грн., IV - 8,00 грн. - для фізичних осіб, для юридичних осіб-платників ПДВ, ціни становитимуть відповідно: за І товарний сорт - 14,40 грн., II -12,96 грн., III - 11,40 грн., IV - 9,60 грн. При врожайності 20 ц/га і реалізації тютюнової сировини І товарним сортом - 20%, II - 30%, III - 40%, IV - 10% з 1 га буде отримано виручку в сумі 20480 грн. Сільськогосподарські підприємства-платники ПДВ додатково з розрахунку на 1 гектар отримають 4096 грн.
Виробництво тютюну є економічно доцільним для сільськогосподарських підприємств як суб'єктів спеціального режиму оподаткування податку на додану вартість з 01.01.2009 р., оскільки сума податку на додану вартість, отримана сільськогосподарським підприємством при реалізації сільськогосподарської продукції згідно пункту 3 статті 8і Закону України "Про податок на додану вартість" повністю залишається у власності сільськогосподарського підприємства, не підлягає сплаті (стягненню) до бюджету. Одержані додаткові кошти (20% ПДВ) сільськогосподарські підприємства мають право використати для закупівлі мінеральних добрив, засобів захисту рослин, пально-мастильних матеріалів, запчастин та інших товарно-матеріальних цінностей, що слугує додатковим джерелом фінансування виробництва сільськогосподарської продукції.
Згідно з проведеними розрахунками у 2009 році витрати на вирощування 1 га тютюну, враховуючи вирощування розсади становитимуть (технологічна карта додається), для фізичних осіб: всього - 14558 грн., в т.ч. заробітна плата - 11763 грн., матеріальні витрати - 2795 грн., прибуток - 5922 грн., рівень рентабельності - 40,6%; для юридичних осіб - витрати на 1 га дорівнюватимуть відповідно 18058 грн., в т.ч. заробітна плата - 11763 грн., нарахування на фонд оплати праці - 3500 грн., матеріальні витрати - 2795 грн., прибуток - 2422 грн., рівень рентабельності -13,4%.
Українська дослідна станція тютюнництва Тернопільського інституту АПВ Української академії аграрних наук - єдина в Україні науково-дослідна установа, яка володіє авторськими свідоцтвами на високоврожайні сорти тютюну різних сортотипів, що пропонуються для вирощування у селянських (фермерських) та особистих підсобних господарствах населення: Тернопільський 14, Тернопільський 7, Берлей 38, Галицький оригінальний, С - 9, Вірджинія 15, Крупнолистий - 4, Тернопільський перспективний. Всі ці сорти включено до Державного реєстру сортів рослин України, пройшли випробування і рекомендуються до впровадження в зоні Придністров'я (Тернопільській, Івано-Франківській, Вінницькій, Одеській, Чернівецькій та Хмельницькій областях), Херсонській області та в Автономній Республіці Крим.
Сорт тютюну Тернопільський 14 - високорослий - 180-215 см, технічно-стиглі листки в полі світло-зеленого кольору, їх число на рослині дорівнює 24-25 штук із середнім розміром 45 х 25 см. Після висадження в полі швидко приживається, характеризується швидким темпом росту. Висушена сировина жовтого кольору. Сорт комплексно-стійкий до хвороб. Збирання листя можна проводити в три прийоми, не втрачаючи при цьому якості сировини. Рекомендується для вирощування в фермерських та індивідуальних господарствах населення.
Сорт тютюну Галицький оригінальний - середньостиглий з вегетаційним періодом 90 днів. Висота рослин сягає 220 - 260 см, кількість технічно-придатних листків на рослині 27-29 штук. Колір зрілого листка в полі світло-зелений, висушена сировина коричневого кольору. Середня врожайність 27 - 29 ц/га, вихід вищих товарних сортів до 90%. Сорт характеризується зближеним дозріванням листків по ярусах, що дає можливість збирати листя в три прийоми. Стійкий до несприятливих ґрунтово-кліматичних умов, володіє комплексною стійкістю до пероноспорозу, бронзовості томатів, білої пістриці і бактеріальної рябухи, придатний для безпестицидної технології вирощування. Складові та особливості технології: попередник - озима пшениця, глибока зяблева оранка, строки садіння - перша половина травня, сушіння листя в природних умовах (сараї, теплиці під плівкою, горища).
Сорт тютюну Берлей 38 - середньо або пізньостиглий, висота рослин 125 -150 см, кількість технічних листків 23 - 26 шт., розмір листкової пластинки 55 х 24 см, врожайність до 30 ц/га, вихід вищих товарних сортів до 85%, вегетаційний період 135 днів. Колір зрілого листка в полі світло-зелений, висушена сировина світло-коричневого кольору, характеризується високою матеріальністю. Сорт комплексно-стійкий до хвороб. Рекомендується для вирощування у селянсько (фермерських) та особистих підсобних господарствах населення. Володіє високими господарсько - цінними ознаками. При відносно невисокому рості сорт високоврожайний за рахунок розміру листків.

wine_856.jpg

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА ВИРОЩУВАННЯ ТЮТЮНУ

img688.jpg

img689.jpg

img690.jpg

img691.jpg

img692.jpg

img693.jpg

img694.jpg

img695.jpg


EuroWine

22/02/2012 04:49Languages

Ужгородский коньячный завод Директор - Гисем Владимир Васильевич 88000, Украина, г. Ужгород ул. Тимирязева, 19, тел.: (0312) 63-86-21, 64-20–93 e-mail: ukz@tysa.ua

ВИНОГРАДАРСТВО И ВИНОДЕЛИЕ Аналитические исследования, Экспертизы, Консультации Александр Сидоренко +38(050) 318-16-90