Eurowine

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

wine16_8.jpgКАЛЬВАДОСИ УКРАЇНИ
Технічні умови

КАЛЬВАДОСЫ УКРАИНЫ
Технические условия

CALVADOSES of UKRAINE
Specifications

Розроблено від Інституту агроекології Української академії аграрних наук: О.С. Луканін, член-кореспондент УАНН, д.т.н., професор, (керівник розробки); С.І. Байлук.
від Національного інституту винограда і вина «Магарач» Української академії аграрних наук: В.О. Загоруйко, член-кореспондент УАНН, д.т.н., професор, А.Я. Яланецький, к.т.н.

Право власності на цей документ належить державі.
Відтворювати, тиражувати і розповсюджувати його повністю чи частково на будь-яких носіях інформації без офіційного дозволу заборонено.
Стосовно врегулювання прав власності треба звертатися до Держспожив-стандарту України
Держспоживстандарт України, 2006

1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
Цей стандарт поширюється на кальвадоси України - міцні алкогольні напої, які виробляють із витриманих у дубовій тарі кальвадосних спиртів додаванням пом'якшеної води, сиропу і колеру.
При виробництві ординарних кальвадосів допускається проводити витримку кальвадосних спиртів у великих резервуарах з продуктами переробки деревини дуба (клепка, м ікро клепка та ін.) протягом не менше 2 років.
Цей стандарт не поширюється на напої міцні яблучні, вимоги до яких встановлені РСТ УССР 1481.
Обов'язкові вимоги до якості продукції, що забезпечують її нешкідливість і безпечність для життя і здоров'я населення та довкілля, викладені у розділах 5 (5.1.2-5.1.7, 5.2.3), 6, 7, 10.

2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ
У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:
ДСТУ 2213-93 (ГОСТ 22-94) Цукор-рафінад. Технічні умови
ДСТУ 2316-93 (ГОСТ 21-94) Цукор-пісок. Технічні умови
ДСТУ 3357-96 Цукор рідкий. Технічні умови
ДСТУ 3778-98 Ящики пластмасові багатооборотні для пляшок. Загальні технічні умови
ДСТУ ГОСТ 10117.1-2003 Пляшки скляні для харчових рідин. Загальні технічні умови
ДСТУ ГОСТ 10117.2-2003 Пляшки скляні для харчових рідин. Типи, параметри і основні розміри
ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности (ССБП. Шум. Загальні вимоги безпеки)
ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги)
ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)
ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие, требования безопасности (ССБП Шкідливі речовини. Класифікація і загальні вимоги безпеки)
ГОСТ 12.1.010-76 ССБТ. Взрывобезопасность. Общие требования (ССБП. Вибухобезпечність. Загальні вимоги)
ГОСТ 12.1.011-78 ССБТ. Смеси взрывоопасные. Классификация и методы испытаний (ССБП. Суміші вибухонебезпечні. Класифікація і методи випробувань)
ГОСТ 12.1.050-86 ССБТ. Методы измерения шума на рабочих местах (ССБП. Методи виміру шуму на робочих місцях)
ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. оборудование производственное, Общие требования безопасности (ССБП. Обладнання виробниче. Загальні вимоги безпеки)
ГОСТ 12.2.020-76 ССБТ. Электрооборудование взрывоэашищенное. Классификация. Маркировка (ССБТ. Електрообладнання вибухозахищене. Класифікація. Маркування)
ГОСТ 12.2.124-90 ССБТ. Оборудование продовольмственное. Общие требования безопасности (ССБП. Обладнання продовольче, Загальні вимоги безпеки)
ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. Процессы производственные, Общие требования безопасности (ССБП. Процеси виробничі. Загальні вимоги безпеки)
ГОСТ 12.4.021-75 ССБТ, Системы вентиляционные, общие требования (ССБТ. Системи вентиляційні. Загальні вимоги)
ГОСТ 12.4.121-83 ССБТ. Противогазы промышленные фильтрующие.
Технические условия (ССБТ. Протигази промислом фільтруючі. Технічні умови)
ГОСТ 12.4.122-83 ССБТ. Коробки фильтрующе-поглащающие для промышленных противогазов. Технические условия (ССБТ. Коробки фільтрувально-поглинаючі для промислових протигазів. Технічні умови)
ГОСТ 17.2.3.01-86 Охрана природы. Атмосфера. Правила контроля качества воздуха населенных пунктов (Охорона природи. Атмосфера. Правила контролю якості повітря населених пунктів)
ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями (Охорона природи. Атмосфера. Правила встановлення допустимих викидів шкідливих речовин промисловими підприємствами)
ГОСТ 908-79 Кислота лимонная пищевая. Технические условия (Кислота лимонна харчова. Технічні умови)
ГОСТ 2874-82 Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством (Вода питна. Гігієнічні вимоги і контроль за якістю)
ГОСТ 4207-75 Калий железистосинеродистый 3-водный. Технические условия (Калій залізосинеродістий 3-водний. Технічні умови)
ГОСТ 5541-76 Средства укупорочные корковые. Технические условия (Засоби закупорювальні коркові. Технічні умови)
ГОСТ 6552-80 Кислота ортофосфорная. Технические условия (Кислота ортофосфорна Технічні умови)
ГОСТ 9142-90 Ящики из гофрированного картона. Общие технические условия (Ящики із гофрованого картону. Загальні технічні умови)
ГОСТ 9218-86 Цистерны для пищевых жидкостей, устанавливаемые на автотранспортные средства. Общие технические условия (Цистерни для харчових рідин, що встановлюють на автотранспортні засоби. Загальні технічні умови)
ГОСТ 11293-89 Желатин. Технические условия (Желатин. Технічні умови)
ГОСТ 12290-89 Картон фильтровальный для пищевых жидкостей. Технические условия (Картон фільтрувальний для харчових рідин. Технічні умови)
ГОСТ 13191-73 Вина, виноматериалы, коньяки и коньячные спирты, соки плодово-ягодные спиртованные. Метод определения этилового спирта (Вина, виноматеріали, коньяки і коньячні спирти, соки плодово-ягідні спиртовані. Метод визначення етилового спирту)
ГОСТ 13192-73 Вина, виноматериалы и коньяки. Метод определения сахаров (Вина, виноматеріали і коньяки. Метод визначення цукрів)
ГОСТ 13194-74 Коньяки и коньячные спирты. Метод определения метилового спирта (Коньяки і коньячні спирти. Метод визначення метилового спирту)
ГОСТ 13195-73 Вина, виноматериалы, коньяки и коньячные спирты, соки плодово-ягодные спиртованные. Метод определения железа (Вина, виноматеріали, коньяки і коньячні спирти, соки плодово-ягідні спиртовані. Метод визначення заліза)
ГОСТ 13516-86 Ящики из гофрированного картона для консервов, пресервов и пищевых жидкостей. Технические условия (Ящики із гофрованого картону для консервів, пресервів і харчових рідин. Технічні умови)
ГОСТ 14137-74 Вина, виноматериалы, коньяки и коньячные спирты. Правила приемки и методы отбора проб (Вина, виноматеріали, коньяки і коньячні спирти. Правила приймання і методи відбору проб)
ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов (Маркування вантажів)
ГОСТ 18251-87 Лента клеевая на бумажной основе. Технические условии (Стрічка клейова на паперовій основі. Технічні умови)
ГОСТ 20477-86 Лента полиэтиленовая с липким слоем. Технические условия (Стрічка поліетиленова з липким шаром. Технічні умови)
ГОСТ 22702-96 Ящики из гофрированного картона для бутылок с пищевыми жидкостями, поставляемыми для экспорта. Технические условия (Ящики із гофрованого картону для пляшок з харчовими рідинами, які поставляються для експорту. Технічні умови)
ГОСТ 23285-78 Пакеты транспортные для пищевых продуктов и стеклянной тары. Технические условия (Пакети транспортні для харчових продуктів і скляної тари. Технічні умови)
ГОСТ 23943-80 Вина и коньяки. Методы определения полноты налива в бутылки (Вина і коньяки. Методи визначення повноти наоиву в пляшки)
ГОСТ 24597-81 Пакеты тарно-штучных грузов. Основные параметры и размеры (Пакети тарно-штучних вантажів. Основні параметри і розміри)
ГОСТ 24831-81 Тара-оборудование. Типы, основные параметры и размеры (Тара-обладнаиня. Типи, основні параметри і розміри)
ГОСТ 25951-83 Пленка полиэтиленовая термоусадочная. Технические условия (Плівка поліетиленова термоусадочна. Технічні умови)
ГОСТ 26586-85 Бутылки стеклянные для пищевых жидкостей, поставляемых для экспорта. Технические условия (Пляшки скляні для харчових рідин, що поставляються для експорту. Технічні умови)
ГОСТ 26927-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения ртути (Сировина і продукти харчові. Метод визначення ртуті)
ГОСТ 26928-86 Продукты пищевые. Метод определения железа (Продукти харчові. Метод визначення заліза)
ГОСТ 26929-94 Сырье и продукты пищевые. Подготовка проб. Минерализация для определения содержания токсичных элементов (Сировина і продукти харчові. Підготовка проб. Мінералізація для визначення вмісту токсичних елементів)
ГОСТ 26930-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения мышьяка (Сировина і продукти харчові. Метод визначення миш'яку)
ГОСТ 26931-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения меди (Сировина і продукти харчові. Методи визначення міді)
ГОСТ 26932-86 Сырье и продукты пишевые. Методы определения свинца (Сировина і продукти харчові. Методи визначення свинцю)
ГОСТ 26933-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения кадмия (Сировина і продукти харчові. Методи визначення кадмію)
ГОСТ 26934-86 Сырье и продукты пишевые. Метод определения цинка (Сировина і продукти харчові. Метод визначення цинку)
ГОСТ 27583-88 Яйца куриные пищевые. Технические условия (Яйця курячі харчові. Технічні умови)
РСТ УССР 1480-90 Спирт яблочный для производства крепких напитков. Технические условия (Спирт яблучний для виробництва міцних напоїв. Технічні умови)
РСТ УССР 1481-90 Напитки крепкие яблочные. Технические условия (Напої міцні яблучні. Технічні умови)

3. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ
Нижче подано терміни, вжиті в цьому стандарті, та визначення позначених ними понять.
3.1 Кальвадос України (calvados (фр.)) - міцний алкогольний напій з характерним букетом і смаком, який виробляють із витриманих кальвадосних спиртів шляхом доведення їх до кондицій готового напою пом'якшеною водою з додаванням цукрового сиропу і колеру.
3.2 Молодий кальвадосний спирт - напівфабрикат, який одержують в результаті дистиляції збродженого яблучного соку.
3.3 Витриманий кальвадосний спирт - напівфабрикат, який одержують в результаті витримки молодого кальвадосного спирту у дубових бочках або у великих резервуарах з продуктами переробки деревини дуба (клепка, мікроклепка та ін.) впродовж не менше 2 років.

4. КЛАСИФІКАЦІЯ
4.1. Залежно від терміну та способу витримки кальвадосних спиртів кальвадоси України розділяють на ординарні, марочні та колекційні.
4.1.1 Ординарні кальвадоси України виробляють із кальвадосних спиртів, витриманих у дубовій тарі (бочках і бутах) або у великих резервуарах з продуктами переробки деревини дуба (клепка, мікро клепка та ін.) впродовж не менше 2 років. Їх розділяють на такі групи:
- кальвадоси України "три зірки", які виробляють із кальвадосних спиртів, витриманих впродовж 2-3 років;
- кальвадоси України "п'ять зірок'", які виробляють із кальвадосних спиртів, витриманих впродовж не менше 3 років.
4.1.2 Марочні кальвадоси України виробляють із кальвадосних спиртів, витриманих у дубових бочках або бутах впродовж не менше 4 роки і розділяють на групи:
- кальвадоси України витримані "КУВ", виробляють із кальвадосних спиртів, витриманих впродовж не менше 4 років;
- кальвадоси України витримані вищої якості "КУВВЯ", виробляють із кальвадосних спиртів, витриманих впродовж не менше 5 років;
- кальвадоси України старі "КУС", виробляють із кальвадосних спиртів, витриманих впродовж не менше 6 років.
Марочні кальвадоси України повинні мати власні назви.
4.1.3 Колекційні кальвадоси України виробляють із марочних кальвадосів України, додатково витриманих у дубових бочках або бутах впродовж не менше 2 років.
4.1.4 Дозволяється виробляти марочні та колекційні кальвадоси України
контрольованих найменувань за походженням.
4.2 Залежно від напряму подальшого використання кальвадоси України розділяють на:
- кальвадоси, які реалізують у пляшках (розлитих безпосередньо на підприємстві, що їх виробляє);
- кальвадоси оброблені, які відправляють наливом для розливу у пляшки на інші підприємства.

5. ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ
5.1 Характеристики
5.1.1 Кальвадоси України виробляють відповідно до вимог цього стандарту згідно з технологічними інструкціями, затвердженими у встановленому порядку для кожного найменування напою, при дотриманні санітарних норм і правил.
5.1.2 За органолептичними показниками кальвадоси України повинні відповідати вимогам, наведеним у табл. 1.

wine16_9.jpg

5.13 За хімічними показниками кальвадоси України повинні відповідати вимогам, наведеним у таблиці 2.

wine16_10.jpg

5.1.4 Допустимі відхили показників хімічною складу кальвадосів України повинні бути в межах, наведених в таблиці 3.

wine16_11.jpg

5.1.5 13міст токсичних елементів в кальвадосах України не повинен пере вищупати норм, передбачених МБТ № 5061 [1], наведених у таблиці 4.

wine16_12.jpg

5.1.6 Вміст радіонуклідів у кальвадосах України не повинен перевищувати рівень, який встановлений ДР [2] і представлений у таблиці 5.

wine16_13.jpg

5.2 Вимоги до сировини та матеріалів
5.2.1 Для виробництва кальвадосів України використовують наступну сировину:
- спирт яблучний - згідно з РСТ УРСР 1480, молодий або витриманий (при використанні витриманих кальвадосних спиртів, які витримувалися на вншому підприємстві, виробник-постачальник повинен вказувати термін іа умови витримки спиртів у дубовій тарі);
- кислоту лимонну харчову - згідно з ГОСТ 908.
- воду питну - згідно з ГОСТ 2874, підготовлену, з показниками якості, які регламентуються чинними технологічними інструкціями з виробництва та розливу кальвадосів України;
- цукор-пісок - згідно з ДСТУ 2316 (ГОСТ 21);
- цукор-рафінад - згідно з ДСТУ 2213 (ГОСТ 22);
- цукор рідкий - згідно з ДСТУ 3357;
- бочки дубові - згідно з чинними нормативними документами;
- клепку дубову - згідно з чинними нормативними документами;
- продукти переробки деревини дуба – згідно з чинними нормативними документами;
5.2.2 Для виробництва кальвадосів України використовують наступні допоміжні матеріали:
- желатин харчовий - згідно з ГОСТ 11293;
- білок із яєць курячих харчових згідно з ГОСТ 27583;
- клей риб'ячий харчовий - згідно з чинними нормативними документами;
- кислоту ортофосфорну - згідно з ГОСТ 6552;
- бентоніти для виноробної промисловості - згідно з чинними нормативними документами;
- препарат висококонцентрованого діоксиду кремнію ("Стабілізатор харчових напоїв" марки АК-50А) - згідно з чинними нормативними документами.
- фітин - згідно з чинними нормативними документами;
- калій залізосинеродистий (ЖКС) - згідно з ГОСТ 4207;
- ефір фосфорний целюлози - згідно з чинними нормативними документами;
- фільтр-картон для виноробної промисловості - згідно з ГОСТ 12290.

Під час виробництва кальвадосів України допускається додатково використовувати допоміжні матеріали згідно з РД-01 [5], а також - інші допоміжні матеріали вітчизняні або імпортні, які дозволені для використання центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров'я України. Не допускаються до використання натуральні або синтетичні барвники, стабілізатори та ароматизатори.
5.2.3 Для виробництва кальвадосів України не допускається сировина, в якій залишкова кількість пестицидів, токсичних елементів, нітратів перевищує максимально допустимі рівні, встановлені МБТ № 5061 [1], а за вмістом радіонуклідів - ДР [2].

6. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ
6.1 Під час виробництва кальвадосів України слід дотримуватись вимог щодо безпеки, передбачених "Правилами з техніки безпеки і виробничої санітарії у виноробній промисловості*' [6], Санітарними правилами № 5788 [7], у відповідності з ГОСТ 12.2.003, ГОСТ 12.2.124, ГОСТ 12.3.002 та ДНАОП 1.8.10-1.11 [8].
6.2 Основною токсичною речовиною, яка входить до кальвадосних спиртів та кальвадосів України, є спирт етиловий. Це токсична речовина наркотичного характеру, за ступенем дії на організм людини належить до IV класу небезпечних речовин згідно з ГОСТ 12.1.007.
6.3 Пожежна безпека під час виробництва кальвадосів України повинна відповідати ГОСТ 12.1.004. Засоби пожежегасіння: тонко розпилена вода, хімічна повітряно-механічна піна, зріджений діоксид вуглецю.
6.4 Спирт етиловий - легкозаймиста і вибухонебезпечна рідина. Категорія і група вибухонебезпечної суміші спирту етилового з повітрям ПА-Т2 - згідно з ГОСТ 12.1.011. Під час проведення усіх видів робіт з кальвадосним спиртом та кальвадосами України потрібно дотримуватись правил, встановлених для робіт з вибухонебезпечними речовинами згідно з ГОСТ 12.1.010.
6.5 Резервуари, технологічне обладнання, трубопроводи і зливно-наливні пристрої, зв'язані з прийманням, зберіганням і переміщенням кальвадосних спиртів та кальвадосів України, повинні бути захищені від статичної електрики відповідно до ДНАОП 0.00-1.29 [9]. Електрообладнання повинно бути у вибухонебезпечному виконанні, згідно з ГОСТ 12.2.020.
6.6 Повітря робочої зони повинно відповідати вимогам ГОСТ 12.1.005. Виробничі приміщення повинні бути оснащені вентиляцією згідно з ГОСТ 12.4.021, СНиП 2.04.05 [10], забезпечені питною водою та очисними спорудами.
Гранично допустима концентрація (ГДК) парів спирту етилового в повітрі робочої зони виробничих приміщень - 1000 мг/дм3.
6.7 Під час роботи із спиртом етиловим у критичних ситуаціях необхідно користуватися індивідуальними засобами захисту: протигазом марок А і M - згідно з ГОСТ 12.4.121 з фільтрувальними коробками - згідно з ГОСТ 12.4.122.
6.8 Рівень шуму робочої зони повинен відповідати ДСН 3.3.6.037 [11] і ГОСТ 12.1.003. Контроль за ним проводиться згідно з ГОСТ 12.1.050.
6.9 Мікроклімат виробничих приміщень - згідно з ДСН 3.3.6.042 [12].
6.10 Освітлення виробничих приміщень - згідно з СНиП 11-4 [13].

7. ВИМОГИ ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ
7.1 Відведення побутових, виробничих і зливних вод, їх очистка, скидання у водойму і повторне використання при виробництві кальвадосів України здійснюється у відповідності до вимог СанПіН 4630 [14] та Правил охорони поверхневих вод від забруднення [15].
7.2 Охорона грунту від забруднення побутовими і промисловими відходами забезпечується виконанням вимог СанПіН 42-128-4690 [16].
7.3 Контроль за викидом гранично допустимих концентрацій шкідливих речовин у атмосферу здійснюється у відповідності з ГОСТ 17.2.3.01, ГОСТ 17.2.3.02, СанПиН 4946 [17], ДСП 201 [18] та СИ 245 [10].

8. МАРКУВАННЯ
8.1 Маркування пляшок з кальвадосом України.
8.1.1 На кожну пляшку з кальвадосом України повинна бути наклеєна художньо оформлена етикетка згідно з чинним законодавством [20], на якій повинно бути зазначено:
- назву держави;
- назву підприємства-виробника та його місцезнаходження;
- знак для товарів і послуг;
- власну та загальну (кальвадос України) назву напою;
- номінальну місткість посуду, (дм );
- вміст спирту (% об.);
- дату виготовлення (число, місяць, рік) - на етикетці, контретикетці або на пляшці;
- номер партії виробництва;
- позначення цього стандарту;
- штриховий код продукції.
8.1.2 На горловину пляшок з кальвадосами України наклеюють художньо оформлену кольєретку згідно з чинними нормативними документами з вказуванням середнього віку кальвадосних спиртів (для ординарних кальвадосів України - у вигляді трьох, чотирьох або п'яти зірок),
8.1.3 Допускається вказувати дату виготовлення на ковпачках або безпосередньо на споживчій тарі (пляшках) в місцях, зручних для прочитання, використовуючи принтерні або інші технічні пристрої га засоби.
8.1.4 Допускаться оформлення скляних пляшок кальвадосів України додатковими стрічками та/або художньо оформленими контретикетками з додатковою інформацією про напій або з інформацією, яка не вмістилась на етикетці.
8.1.5 Оформлення готової продукції в сувенірній споживчій тарі допускає етикетку у вигляді ярлика з нанесенням повної інформації про продукцію згідно з 8.1.1.
8.1.6 У разі постачання кальвадосів України на експорт, інформацію для споживачів допускається надавати мовою, обумовленою за умовами контракту.
8.2 Транспортне маркування кальвадосів України - згідно з ГОСТ 14192. На ящики із гофрованого картону та іншу закриту тару наносять маніпуляційні знаки: "Обережно! Крихке", "Верх", "Оберігати від вологи" та вказують:
- назву держави;
- назву підприємства-виробника та його місцезнаходження;
- знак для товарів і послуг;
- власну та загальну (кальвадос України) назву напою;
- кількість пляшок, шт.;
- номінальну місткість пляшок, (дм3);
- вміст спирту (% об.);
- дату виготовлення (число, місяць, рік) - на етикетці, контретикетці або на пляшці;
- позначення цього стандарту.
8.3 Кальвадоси України, які відправляють для розливу у пляшки на інші підприємства (у бочках, контейнерах, автомобільних та залізничних цистернах), маркують відповідно до Правил перевезення небезпечних вантажів на данному виді транспорту та згідно з Інструкцією щодо транспортування винопродукції у залізничних цистернах [21]. Транспортне маркування - згідно з ГОСТ 14192.

9. ПАКУВАННЯ
9.1 Розлив кальвадосів України у скляні пляшки
9.1.1 Кальвадоси України розливають у нові і оборотні скляні пляшки типу III згідно з ДСТУ ГОСТ 10117.1 і ДСТУ ГОСТ 10117.2, типів І, III та XIV згідно з ГОСТ 26586, а також в фігурні і сувенірні кришталеві, скляні або керамічні художньо оформленні пляшки або посудини інших форм і розмірів згідно з чинними нормативними документами.
Розлив кальвадосів України у пляшки проводять "за об'ємом" і "за рівнем".
Значення допустимих відхилень кількості кальвадосів України у пляшці, заповненій "за об'ємом", від номінальної кількості за температури (20 +\- 0,5) °С повинне бути не більшим від границі допустимих мінусових відхилів Т, значення яких наведені у таблиці 6 згідно з Р 50-056 [22].

wine16_14.jpg

Допустимий середній відхил об'єму кальвадосу України в скляній пляшці (посуді), розлитого "за рівнем" або "за об'ємом", від номінальної місткості для 20 пляшок (посудин) за температури (20+0,5) °С не повинен перевищувати значень, наведених в таблиці 7.

wine16_15.jpg

9.1.2 Пляшки з кальвадосами України закупорюють корковими або комбінованими корковими пробками згідно з ГОСТ 554, поліетиленовими пробками згідно з чинними нормативними документами, алюмінієвими ковпачками з перфорованим відривним кільцем згідно з чинними нормативними документами та іншими закупорювальними засобами, які забезпечують герметичність закупорювання та дозволені для використання центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров'я України.
Закупорювання пляшок та іншої тари з кальвадосами України повинно запобігати втратам (витіканню) і гарантувати збереження його якості.
9.13 Пляшки з кальвадосами України пакують у ящики із гофрованого картону згідно з ГОСТ 13516, ГОСТ 22702 і ГОСТ 9142, пластмасові багатооборотні ящики для пляшок згідно з ДСТУ 3778, в тару-обладнання згідно з ГОСТ 24831, контейнери, у художньо оформленні сувенірні коробки і в іншу транспорту гару вітчизняного та іноземного виробництва, яка забезпечує зберігання якості продукції, - згідно з чинними нормативними документами або з дозволу центрального органу виконавчої влади у сфері охорони здоров'я України на використання транспортної тари іноземного виробництва.
Допускається пакування скляних пляшок з кальвадосами України шляхом встановлення їх на картонні підложки згідно з чинними нормативними документами та обтягування термозсідальною плівкою згідно з ГОСТ 25951. Можливе використання термозсідальної плівки підвищеної міцності без картонної підложки згідно з чинними нормативними документами або плівки іноземного виробництва з дозволу центрального органу виконавчої влади у сфері охорони здоров'я України на її використання.
Пляшки з ординарними кальвадосами України при вкладанні в тару-обладнання обертають папером повністю або пояском для закривання етикетки. Пляшки з марочними або колекційними кальвадосами України обертають папером (целофаном) повністю.
Скріплення стиків клапанів і кришок дна ящиків із гофрованого картону проводять клеєвою стрічкою на паперовій основі згідно з ГОСТ 18251, поліетиленовою стрічкою з липким шаром згідно з ГОСТ 20477, горячоплавним клеєм або прошиванням дроте-швейною машиною.
Упаковані кальвадоси України формують в пакети згідно з ГОСТ 23285, основні параметри та розміри яких - згідно з ГОСТ 24597. В разі укрупнення вантажних місць формування пакетів з готовою продукцією проводять згідно з ГОСТ 24597.
9.2 Розлив кальвадосів України оброблених, які відправляються для розливу у пляшки на інші підприємства.
Для транспортування кальвадосів України оброблених їх розливають у дубові бочки місткістю від 300 до 600 дм3 згідно з чинними нормативними документами, титанові зварні бочки місткістю не більше 200 дм3 згідно з чинними нормативними документами, автоцистерни згідно з ГОСТ 9218 та у спеціальні залізничні вагони-цистерни згідно з ДСТУ 3445.
Розлив кальвадосів України оброблених проводять: у дубові або титанові бочки - "за масою" або "за об'ємом", у автомобільні та залізничні цистерни - "за об'ємом". Наповнення проводять з недоливом 1-2 % від загальної місткості.

10. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ
10.1 Транспортування
10.1.1 Кальвадоси України транспортують усіма видами транспорту (автомобільним, залізничним або водним) відповідно до правил перевезення вантажів на даному виді транспорту. Кальвадоси України в тарі-обладнанні та в контейнерах перевозять критим автомобільним транспортом.
10.1.2 Автомобільні та залізничні вагони-цистерни повинні бути герметично закриті та опломбовані підприємством-виробником.
10.1.3 Пакетування вантажних місць повинне відповідати ГОСТ 23285.
10.1.4 Кальвадоси України, які відправляють з метою розливу у пляшки на інші підприємства, транспортують в резервуарах, які мають спеціальне захисне покритгя та дозволені до використання центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров'я України для контакту з даним видом продукту.
10.2 Зберігання
10.2.1 Пляшки із кальвадосами України зберігають у чистих сухих складських приміщеннях закритого типу за температури не менше 5 °С.
10.2.2 Кальвадоси України, які відправляють з метою розливу у пляшки на інші підприємства, зберігають у тарі, вказаній у 9.2, бутах і резервуарах, які мають спеціальне захисне покриття та дозволені до використання центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров'я України для контакту з даним видом продукту.

11. МЕТОДИ КОНТРОЛЮВАННЯ
11.1 Відбирання і готування проб для визначення фізико-хімічних показників - згідно з ГОСТ 14137; готування проб для визначення токсичних елементів - згідно з ГОСТ 26929.
11.2 Прозорість, колір і смак кальвадосів України визначають органолептично.
11.3 Визначення фізико-хімічних показників кальвадосів України - згідно з
таблицею 4.
11.4 Визначення повноти наливу кальвадосів України у пляшках (фактичного об'єму) проводять згідно з ГОСТ 23943.
Об'єм кальвадосів України, які відправляють на інші підприємства з метою розливу у пляшки, та розфасованих в тару, наведеній в 9.2, вимірюють за методиками виконання вимірювань, атестованих в установленому порядку:
- за допомогою лічильників, які пройшли повірку;
- з використанням іншої тари як міри певної місткості, занесеної до Державного реєстру засобів вимірювальної техніки, дозволених для застосування в Україні.
11.5 Визначення токсичних елементів в кальвадосах України - згідно з таблицею 6, радіонуклідів - згідно з таблицею 7 (МУ 5778 та МУ 5779 [3, 4]). Періодичність контролю важких металів і токсичних елементів встановлюють у відповідності з вимогами МР 4.4.4-108 [23] і МУ 1232/05.08.07 [24].
11.6 Допускається застосування інших методик, атестованих і затверджених в установленому порядку.

12. ПРАВИЛА ПРИЙМАННЯ
12.1 Кальвадоси України приймають партіями згідно з ГОСТ 14137.
12.2 Партією кальвадосів України вважається кількість пляшок напою або дубові, титанові бочки або цистерни з кальвадосом України обробленим, які вироблені на одному підприємстві, одного найменування, оформленого одним документом про якість та транспортується у однорідній тарі.
12.3 Кожна партія кальвадосів України піддасться приймально-здавальним випробуванням на відповідність вимогам цього стандарту за органолептичними та фізико-хімічними показниками згідно з пп. 5.1.2-5.1.5. Повноту наливу кальвадосів України у пляшки гарантує підприємство-виробник і її визначають окремо за вимогами одержувача.
12.4 Сертифікація продукту проводиться згідно з ДСТУ 3413.
12.5 Періодичність контролю кальвадосів України за показниками безпеки - згідно з МР 4.4.4-108 [23] та МУ 1232/05.08.07 [24].

13. ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА
13.1 Виробник гарантує відповідність якості кальвадосів України вимогам " цього стандарту при умові дотримання споживачем вимог транспортування і зберігання.
13.2 Підприємство-виробник несе відповідальність за кількість та якість відвантажених напоїв до приймання їх одержувачем у разі дотримання необхідних умов транспортування та зберігання.
13.2 Гарантійний термін зберігання кальвадосів України складає 2 роки з дня розливу.
Кальвадоси, в яких після 2-х років зберігання не з'явилось помутніння або видимий осад, є придатними для подальшого зберігання та реалізації протягом 2 років.
У разі відвантаження кальвадосів України на експорт гарантійний термін їх зберігання повинен відповідати вимогам контрактів.

wine16_16.jpg

Додаток Б
(довідковий)
БІБЛІОГРАФІЯ
1 МБТ № 5061-89 Медико-биологические требования и санитарные нормы качества продовольственного сырья и пищевых продуктов (Медико-біологічні вимоги і санітарні норми якості продовольчої сировини і харчових продуктів), затверджені Міністерством охорони здоров'я СРСР 01.08.1989 р.
2 ДР-97 Допустимі рівні вмісту радіонуклідів Cs 137 і Sr 90 у продуктах харчування і питній воді, затверджені 25.06.1997р.
3 МУ 5778-91 Стронций-90. Определение в пищевых продуктах (Стронцій-90. Визначення в харчових продуктах)
4 МУ 5779-91 Цезий-137. Определение в пищевых продуктах (Цезій-137. Визначення в харчових продуктах)
5 РД-01-1994 Перечень конструкционных, антикоррозийных и вспомогательных материалов, разрешенных Минздравом для применения в винодельческой промышленности Украины (РД-01-1994 Перелік конструкційних, антикорозійних і допоміжних матеріалів, дозволених Мінздравом для застосування у виноробній промисловості України), затвердженій ІВіВ "Магарач" УААН 02.10.1994 р.
6 Правила по технике безопасности и производственной санитарии в винодельческой промышленности (Правила по техніці безпеки і виробничої санітарії у виноробній промисловості), затверджені Міністерством харчової промисловості СРСР 30.12.1980 р.
7 Санитарные правила для винодельческих предприятий № 5788-91 (Санітарні правила для виноробних підприємств № 5788-91), затверджених Державною санітарною інспекцією СРСР 07.06.1991 р.
8 ДНАОП 1.8.10-1.11-97 Правила безпеки для спиртового та лікеро-горілчаною виробництва, затверджені наказом Державного комітету України ч нагляду м\ охороною праці від 22.04.97 № 100.
9 ДНАОП 0.00-1.29-97 Правила захисту від статичної електрики, затверджені наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 22.0 І 97 № 103.
10 СНиП 2.04.05-91 Строительные нормы и правила. Отопление, вентиляции и кондиционирование воздуха (СНІП 2.04.05-91 Будівельні норми і правилі Опалення, вентиляція і кондиціонування повітря), затверджені Держбудом України 15.11.1999 р., № 273.
11 ДСН 3.3.6.037-99 Державні санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку і інфразвуку, затверджені МОЗ України 01.12.1999, № 37
12 ДСН 3.3.6.042-99 Державні санітарні норми мікроклімату виробничих
приміщень, затверджені МОЗ України 01.12.1999 р., № 42.
13 СНиП ІІ-4-79 Естественное и искусственное освещение (CНіП ІІ-4-79 Природні-
та штучне освітлення), затверджені Держбудом СРСР 27.06.1979, № 100
14 СанПиН 4630-88 Санитарные правила и нормы по охране поверхностных вод оі
загрязнения (СанПіН 4630-88 Сані гарні правила і норми з охорони поверхневих
вод від забруднення), затверджені МОЗ СРСР 04.07.1988, № 4630
15 Правила охорони поверхневих врд від забруднення зворотними водами, затверджені
Міністерством екологічної безпеки України віл 02.99 р., розроблені Міністерством охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України.
16 СанПиП 42-128-4690-88 Санитарные правила содержания территории населенных мест (СанПіН 42-128-4690-88 Санітарні правила нагляду території населених місць,), затверджені МОЗ СРСР 05.08.1988, № 4690
17 СанПиП 4946-89 Санитарные правила и нормы контроля за выбросом предельно допустимых концентраций вредных веществ в атмосферу (СанПіН 4946-89 Санітарні правила і норми контролю за викидом гранично припустимих копией грацій шкідливих речовин в атмосферу)
18 ДСП 201-97 Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними та біохімічними речовинами), затверджені наказом МОЗ України 09.07.1997 р., № 201
19 СИ 245-71 Санитарные нормы проектированя промышленных предприятий (СИ 245-71 Санітарні норми проектування промислових підприємств)
20 Закон України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», 1993. з доповненнями та змінами, 16.11.2004, № 204
21 Инструкция о порядке транспортирования винопродукции в железнодорожных цистернах (Інструкція щодо порядку транспортування винопродукції в шлі шичних цистернах), затверджена МХП СРСР 27.04.1972 р.
22 Р 30-056-96 Продукція фасована в пакованні. Загальні вимоги до якості
23 МР 4,4.4-108-2004 "Періодичність контролю продовольчої сировини та харчових продуктів за показниками безпеки", які затверджені Міністерством охорони здоров`я України 02 07.2004 р. № 329
24 МУ 1232/03,08,07 Порядок и периодичность контроля продовольственного сырья и пищевых продуктов по показателям безопасности.
25 ДК 016-97 «Державний класифікатор продукції та послуг»


EuroWine

01/02/2012 04:28Languages

Ужгородский коньячный завод Директор - Гисем Владимир Васильевич 88000, Украина, г. Ужгород ул. Тимирязева, 19, тел.: (0312) 63-86-21, 64-20–93 e-mail: ukz@tysa.ua

ВИНОГРАДАРСТВО И ВИНОДЕЛИЕ Аналитические исследования, Экспертизы, Консультации Александр Сидоренко +38(050) 318-16-90